Nowy „GOK”

Jak wiadomo cała nasza redakcja to osoby, które pracowały w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na szerokim przekroju stanowisk. Pisaliśmy o tym niejednokrotnie. Odeszliśmy z „goku” w wyniku braku zgody na sposoby prowadzenia instytucji przez organizatora w osobie burmistrza Roberta Wardzińskiego. Nasze odejście z pracy, jak też nowości w Centrum ciekawiły wiele osób. W poniższym artykule przedstawiamy jeden z głównych powodów naszej rezygnacji – kulisy powołania nowej osoby zarządzającej placówką. Jednocześnie wyraźnie podkreślamy, że nie jest naszą intencją celowanie w nową Panią dyrektor, a w sposób postępowania włodarza Roberta Wardzińskiego, który naszym zdaniem również Jej samej nie dał szans na czyste wejście na swoje stanowisko. 

W drugiej części artykułu podsumowujemy pierwsze półrocze działania jednostki po zmianach. Widzimy w nich wiele szans, ale też uczciwie porównujemy ze stanem poprzednim sprzed roku. Jest to też niejako prezentacja nowej Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Wprowadzenie, którego do tej pory nie było w mediach elektronicznych Gminy, a którego część z Państwa była bardzo ciekawa.

Ciche powołanie

W wielu miejscach Polski prawne kwestie działania ośrodków kultury i dobre obyczaje są traktowane po macoszemu. Nie inaczej było z powołaniem nowej dyrektorki Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. O rozpoczęciu przez Nią pracy mieszkańcy dowiadywali się pocztą pantoflową. Nie mogliśmy przeczytać o tym na stronie Ośrodka Kultury, Gazety w Choroszczy czy oficjalnym profilu Miasta i Gminy Choroszcz. Nawet członkowie i członkinie Rady Miejskiej nie zostali o tym poinformowani przez burmistrza podczas sesji, a wraz z nimi za pośrednictwem transmisji mieszkańcy Choroszczy. Inaczej miała się sprawa z dyrektorkami szkoły i przedszkola, które były witane na stanowiskach przez włodarza miasta kwiatami w blasku fleszy. Pierwsza publiczna informacja o powołaniu nowej dyrektorki (poza publikacją zarządzenia o powołaniu w Biuletynie Informacji Publicznej) pojawiła się w papierowym wydaniu Gazety w Choroszczy, która trafiła do mieszkańców 22 grudnia 2021 roku.

Bez konkursu

Nowa dyrektorka Centrum Kultury została powołana bez konkursu na maksymalny okres jaki przewiduje ustawa tj. na 7 lat. Burmistrz powołał Panią Izabelę Dąbrowską zarządzeniem 300/2021 z dn. 16 listopada 2021. Kadencja nowej dyrektorki rozpoczęła się 1 grudnia 2021 roku.

Czy powołanie bez konkursu jest zgodne z prawem? Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy dają taką możliwość. Warunkiem jest jednak przeprowadzenie stosownych konsultacji oraz uzyskanie opinii podmiotów wskazanych w art. 15 ust. 1 uodk. Są nimi:

związki zawodowe działające w danej instytucji kultury,
stowarzyszenia zawodowe i twórcze właściwe ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

Choć opinia nie jest wiążąca, może być nawet negatywna to jest ważnym głosem środowiska, w którym ma działać przyszły dyrektor. Burmistrz Robert Wardziński sprawdzał drogą mailową czy w M-GCKiS istnieją związki zawodowe. W M-GCKiS działała na ten czas funkcja przedstawiciela pracowników, związki zawodowe nie. Z racji na ten fakt jakakolwiek opinia pracowników nie interesowała włodarza, z resztą nie po raz pierwszy.

Więcej chętnych na stanowisko

Zanim Burmistrz rozpoczął cichą procedurę powołania dyrektora bez konkursu, w lipcu 2021 roku, czyli na 5 miesięcy przed konkursem zapowiadanym przez burmistrza Wardzińskiego na grudzień 2021 r. na jego biurko trafił Wniosek o powołanie dyrektora w trybie pozakonkursowym  od pracowników M-GCKiS oraz Przedstawicieli właściwych stowarzyszeń. Rozpoczynający się tak:

W związku z nadchodzącą koniecznością powołania dyrektora M-GCKiS wnioskujemy do Pana o skorzystanie z możliwości, którą daje artykuł III § 1 i 2 Statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz artykuł 15 ustęp 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i powołanie na stanowisko dyrektora M-GCKiS w Choroszczy w trybie pozakonkursowym pana Wojciecha Jastrzębskiego. […] i kończący: Jeżeli Pan Burmistrz zechciałby się z nami spotkać lub skomunikować w sprawie wniosku, zachęcamy do kontaktu z osobą wyznaczoną w Centrum do pośrednictwa w sprawach pracowniczych. 

Jak domyślacie się Państwo ani przedstawicielka pracowników, żaden z zatrudnionych ani też przedstawicieli stowarzyszeń nie dostąpiło zaszczytu kontaktu w tej sprawie ze strony Pana Burmistrza, nie wpłynęło też na podany adres zwrotny żadne pismo z odpowiedzią.

Jedynym komentarzem włodarza na powyższą prośbę było stwierdzenie, że pismo nadaje się do niszczarki, bo po 4 miesiącach pracowania z p.o. dyrektora pracownicy (rzekomo) nie mogą stwierdzić, czy ich przełożony nadaje się do tej funkcji. Tytułem komentarza tego argumentu, warto dodać, że przed byciem p.o. dyrektora M-GCKiS Wojciech Jastrzębski był od połowy 2018 roku zastępcą dyrektora, zaś współpracownikiem wnioskujących osób od przeszło 6 lat. Wojciech Jastrzębski objął funkcję p.o. dyrektora w marcu 2021 r. po odejściu ówczesnego dyrektora Przemysława Waczyńskiego, który dostał od burmistrza ultimatum, że jeśli chce dalej pracować w M-GCKiS to tylko na zwykłym stanowisku. Dla porównania i w kontrargumencie  do słów burmistrza z wybraną przezeń Panią Izą Dąbrowską współpracowała tylko Monika Tekielska-Chmielewska. Zresztą z powodzeniem, ale nie w strukturach Centrum. Czy włodarza to interesowało? Nie wiemy.

Zapowiadano, że będzie dobrze, że będzie konkurs. Według plotek miał on odbyć się we wrześniu i miał go wygrać najbliższy burmistrzowi pracownik M-GCKiS i radny Rady Miejskiej Adam Kamieński. Sama perspektywa konkursu była pocieszająca, bo postępowanie konkursowe pozwala na wyłowienie z rynku najlepszych specjalistów. Pomimo zignorowania wniosku o powołanie bez konkursu chciał wziąć w nim udział Wojciech Jastrzębski. Konkurs dawałby możliwość prezentacji różnym wykwalifikowanym kandydatom, a komisji okazję do zadawania pytań. Tacy specjaliści obserwowali Choroszcz i czekali na ogłoszenie konkursu. W postępowaniu konkursowym kandydaci składają autorskie koncepcje działalności instytucji kultury oraz je prezentują przed komisją, która może wybrać najlepszą. Burmistrz Choroszczy wbrew wcześniejszym zapowiedziom w Kurierze Porannym (publikacja artykułu 6 stycznia 2021), że taki konkurs ogłosi – jednak tego nie zrobił. Zdecydował się na ostatni, najmniej demokratyczny wariant z trzech jaki miał:

 1. konkurs
 2. powołanie bez konkursu kandydata z góry popartego przez pracowników i choroszczańskie stowarzyszenia
 3. powołanie bez konkursu kandydatki popartej przez stowarzyszenia

Z formalnego punktu widzenia oparł się o przygotowany przez kandydatkę „program działania instytucji” oraz pozytywną opinię kilku stowarzyszeń, z którymi Pani Izabela współpracowała lub sympatyzowała.

Zgodnie z prawem wyżej wymieniony program działania instytucji, z którego dyrektor jest zobowiązany wywiązywać się podczas pracy, ukazał się publicznie w ciągu 7 dni od powołania Pani dyrektor. Zaakceptowany przez burmistrza program Pani Izabeli Dąbrowskiej jest bardzo ogólny i trudno z niego dokładnie określić kierunek działań i rozwoju instytucji.

Czym kierował się Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński powołując Izabelę Dąbrowską na stanowisko i jakie były kryteria decydujące o powołaniu bez konkursu właśnie tej osoby tego nie wiemy.

Przynajmniej zastanawiający, jeśli nie wręcz kontrowersyjny jest fakt, że powołanie to zbiegło się ze zmianami w zarządzie Rady Miejskiej, gdzie Radny Jacek Dąbrowski (mąż Pani dyrektor) został awansowany na Wiceprzewodniczącego Rady.

Takie były kulisy nastania nowych porządków Pana Burmistrza w instytucji kultury i biblioteki Gminy Choroszcz. Czy Pan Wardziński nadal będzie chciał sam decydować o kierunku i formie działań M-GCKiS czy będzie liczył się ze wszystkimi pracownikami czy tylko z tym, który jest radnym? Czy pozostawi Pani dyrektor wolną rękę do prowadzenia centrum? Miejmy nadzieję, że pozostawi. Bo choć powołana po cichu i kontrowersyjnie to pani Izabela Dąbrowska jest bardzo doświadczoną i cenioną menedżerką kultury, która dobrze zna środowisko podlaskich instytucji kultury. Warto dodać, że w świetle prawa Instytucja Kultury to samodzielna i autonomiczna jednostka, za całokształt której odpowiada wyłącznie jej dyrektor.

W dalszej części możecie Państwo przeczytać naszą analizę działalności M-GCKiS po półroczu funkcjonowania w nowych realiach. Wszelkie porównania odwołują się do stanu sprzed roku.

Jakie kwalifikacje ma Izabela Dąbrowska?

Izabela Dąbrowska od 2008 do 2021 roku pracowała w Podlaskim Instytucie Kultury (dawniejszy Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury). Na początku była zatrudniona jako instruktor ds. wydawniczych, zaś w 2012 roku objęła stanowisko Kierownika Działu Promocyjno-Edytorskiego. Jest Absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku o specjalności wiedza o kulturze. Jest też posiadaczką specjalizacji nauczycielskiej wydanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli. Posiada również dyplom Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. W Choroszczy od kilku lat angażuje się społecznie współpracując z seniorami z gminy Choroszcz. Jednym z projektów, który realizowała był „Aktywny Senior LZS” (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów.) Była też jedną z organizatorek cyklu spotkań-konferencji „Kobiety Mówią” (inicjatywy Katarzyny Wardzińskiej). Regularnie prowadzi warsztaty dla członkiń stowarzyszenia Chcę Żyć. Jest uhonorowana złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. 

Porządki

Pierwsze działania, jakie podjęła nowa dyrektor to porządkowanie centrum kultury. Zaczęto usuwać stare meble, sprzęt i mniej lub bardziej cenne sentymentalia gromadzone w instytucji przez lata. Zamówiono nowe urządzenia, meble i rozpoczęto odświeżanie oraz remontowanie pomieszczeń. Bardzo charakterystycznym działaniem, było zamknięcie na kłódkę środkowych drzwi do ośrodka kultury do których stali bywalcy instytucji byli przyzwyczajeni, zaś nowe osoby kierowały się intuicyjnie. Z korytarzy zniknęły kanapy, które przeniesiono do biblioteki. Tam raczej spełniają funkcję uroczego miejsca spotkań zorganizowanych niż wykorzystywanej do tej pory wygodnej przystani dla rodziców oczekujących na dzieci korzystające z zajęć. Taką poczekalnią jest korytarz przed biblioteką. Tam stoją krzesła i stół do piłkarzyków. To miejsce stało się jaśniejsze, przyjemne. Biblioteka, zarówno dział dorosłych jak i dziecięcy są funkcjonalne, dobrze wyposażone. Czytelnicy mogą tam przyjemnie spędzać czas na wyżej wymienionych wypoczynkach i korzystać z księgozbioru. Sala dziecięca jest wyposażona w przyjemny kącik z miękkim dywanem, poduchami, maskotkami i wieloma grami planszowymi z których można korzystać w ramach czytelni. Księgozbiór stał się zinformatyzowany. Sala na piętrze będąca niegdyś garderobą, aktualnie pełni funkcję sali konferencyjnej, która jest bardzo przyjemna i estetyczna, odbyła się w niej malownicza wystawa rzeźb Dionizego Putry, i gdzie miał swój debiut zakupiony przez Panią dyrektor wielocalowy ekran multimedialny. Aktualnie w centrum kultury zakończył się remont biura i gabinetu dyrektora. Jest estetycznie.

Od 1 grudnia 2021 do 1 czerwca 2022 roku pracę w Centrum Kultury i Sportu rozpoczęły dwie osoby. Jedna z doświadczeniem, druga początkująca w branży. Pięcioro wykwalifikowanych  i doświadczonych pracowników w tym samym czasie zakończyło współpracę z choroszczańską instytucją – a precyzyjniej – w wyniku działań burmistrza Roberta Wardzińskiego. Aktualnie w Centrum Kultury na etacie pracuje 7 osób. Dla porównania w tym samym czasie rok wcześniej pracowało 13 osób. Zaprzestano dawnym zwyczajem publikować pożegnania z podziękowaniami odchodzącym pracownikom. Poza Mieczysławem Ciołko, którego żegnano na Sesji Rady Miejskiej, odbiorcy choroszczańskiej kultury i sportu nie dowiedzieli się się, że 1 kwietnia odeszli z pracy Monika Tekielska-Chmielewska,  Łukasz Kalinowski i Wojciech Jastrzębski. Przez reorganizację pracy kadr i księgowości również zakończyła pracę wieloletnia i doświadczona w specyficznej pracy w księgowości instytucji kultury księgowa Marta Mielko. Aktualnie księgowość instytucji obsługiwana jest przez Centrum Usług Wspólnych. Nowe przestrzenie z nową kadrą to nowe Centrum, nowy „GOK”.

Dostępność

Naturalnie ograniczenie liczby pracowników odbiło się na dostępności instytucji kultury oraz jej oferty dla mieszkańców i gości gminy Choroszcz. Wobec czego z dostępem do informacji też bywa różnie. Informacje o wydarzeniach na profilu Facebook Miejsko-Gminnego Centrum Kultury pojawiały się średnio 5,5 dnia przed wydarzeniem. Najwcześniej zapowiedzianym wydarzeniem jest spektakl teatru Czrevo (19 dni przed wydarzeniem), najpóźniej bo w dniu imprezy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Utrudnienia w dostępie do informacji o naborze na zajęcia Lego Przygoda mogli poczuć rodzice. Post o naborze pojawił bez wcześniejszych zapowiedzi o godzinie 11:59. O godzinie 12:20 zaktualizowano go informując że nie ma już miejsc. Warto dodać, że informacje o niektórych wydarzeniach nie pojawiają się na stronie. Nie ma tam też kalendarza głównych wydarzeń, które organizowane są w danym roku. Takie kalendarze były zamieszczane w latach ubiegłych. 

Lepiej wygląda to w Bibliotece Publicznej, która działa w strukturze Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Na swoim profilu Facebookowym o wydarzeniach czytelników informuje średnio 13 dni przed wydarzeniem. Najpóźniej i najwcześniej informowała o spotkaniach autorskich tj. na 2 i 32 dni przed. Informacje o wszystkich wydarzeniach można znaleźć na stronie biblioteki.

Zaprzestano tworzenia transmisji z wydarzeń, które mogłyby być oglądane przez odbiorców na całym świecie. Jeżeli chodzi o warstwę wizualną promocji, to można odnosić wrażenie, że jakość jej spadła. Brakuje instytucji wykwalifikowanego grafika na etacie. Wiele wydarzeń jest promowanych za pomocą tzw. „szablonów” Choroszcz Nasza Rezydencja, co z jednej strony wprowadza pewne uporządkowanie i regularność, z drugiej zaś wygasza rozpoznawalność marki Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu na rzecz Urzędu Miejskiego. 

Centrum charytatywno-sportowe

Przez pierwsze pół roku Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu  w Choroszczy zorganizowało lub współorganizowało ponad 30 wydarzeń kulturalnych, sportowych, czytelniczych czy charytatywnych. Te ostatnie wydają się zajmować szczególne miejsce w aktualnych działaniach choroszczańskiej instytucji kultury. Odbyło się tu kilka koncertów charytatywnych z zespołami disco polo, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórki dla Ukrainy. W budynku Centrum Kultury i Sportu znajdował się tzw. magazyn. Osoby potrzebujące oraz organizujące pomoc mogą liczyć na wsparcie choroszczańskiej instytucji kultury. Od 1 grudnia do 31 maja centrum zorganizowało lub współorganizowało wydarzenia sportowe. Były to Liga halowa, mistrzostwa w tenisie stołowym oraz turnieje strzeleckie. Centrum kultury za pośrednictwem swojej strony informuje o rozgrywkach Narwi Choroszcz oraz Retro Ligi. Wśród cyklicznych imprez sportowych zabrakło Biegu Konstytucji, który był jednym z dwóch wielkich biegów organizowanych w Gminie Choroszcz. W dotychczasowych edycjach udział brali biegacze z gminy, regionu i zagranicy. Była to też promocja lokalnych przedsiębiorstw.

Jeżeli chodzi o stałe wydarzenia, jakie odbywają się od lat to mieszkańcy mogli wziąć udział w Marszu z Flagą, Obchodach rocznic wybuchu Powstania Styczniowego i Odzyskania Niepodległości przez Choroszcz. W czasie ferii dzieci mogły wziąć udział w warsztatach, choć w bardzo ograniczonej liczbie w stosunku do lat ubiegłych. Tłumaczono to bezpieczeństwem i przepisami odnośnie pandemii. Pojawiły się też Kawiarenki Historyczne, choć bardziej okazjonalnie niż jak to bywało przez ostatnie 20 edycji regularnie co miesiąc. W ostatnich miesiącach w Centrum kultury odbyło się kilka ciekawych wystaw. Wśród nich fotograficzna „Choroszcz Miniona” ze zbiorów Jakuba Bobrowskiego oraz „Rzeźby z ziemi i nieba” Dionizego Purty. Plenerowo mieszkańcy mogli podziwiać Wystawę „Szubienica. Początki upamiętnienia Powstania Styczniowego 1863 r. w Choroszczy”, która gościła na Rynku oraz wystawę Podlaskiego Instytutu Kultury „Mobilna wizytówka” ustawioną przed budynkiem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. 

Edukacja

Aktualnie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbywają się zajęcia: nauka gry w szachy, zajęcia teatralne dla dorosłych prowadzone przez Adama Kamieńskiego, nauka gry na gitarze, taniec nowoczesny, taniec towarzyski (2 grupy), zajęcia teatralne dla młodzieży, zajęcia Lego Przygoda, oraz zajęcia plastyczne w pracowni sztuk wizualnych prowadzone przez nową pracownice Katarzynę Magdziak. W tej chwili nie odbywa się nauka rysunku i malarstwa, z której wcześniej korzystały osoby w różnym wieku. Wciąż działa zespół Rytmy Czasu, który w tym roku świętować będzie 18. rocznicę powstania. Przez cały ten okres prowadzony przez Jerzego Tomzika. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia fitness oraz gimnastyka dla seniorów. Dziesiątki kobiet regularnie uczestniczą w tych działaniach. Oprócz stałych form edukacji w centrum pojawiają się warsztaty okazjonalne np. towarzyszące wystawom, czy działaniom bibliotecznym. Warsztaty prowadzone są również zaprzyjaźnionym stowarzyszeniom współpracującym z centrum kultury. W Choroszczy wciąż nie odbudował się Klub Gier (przestał działać na początku 2021 roku wraz z odejściem poprzedniego dyrektora), który działał od ponad dekady gromadząc młodzież i dorosłych zainteresowanych szeroko rozumianą fantastyką. Edukacja artystyczna i pozaszkolna to bardzo ważny element w rozwoju dzieci i młodzieży. Choroszczańskie Centrum na tle innych gmin w tym obszarze wygląda dobrze. Zainwestowano również w edukację kadry. Z profilu facebookowego widzimy, że pracownicy są wysyłani na szkolenia. 

Współpraca 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe dyrektor Izabeli Dąbrowskiej owocuje. W kwietniu mieszkańcy Choroszczy mogli podziwiać wystawę plenerową stojącą na placu Brodowicza pt. „Mobilna wizytówka”. Przedstawiała ona plansze z wizytówkami podlaskich twórców ludowych. Wystawa towarzyszy projektowi E-Tradycja – bazie twórców ludowych (o jej powstanie od kilku lat zabiegały podlaskie ośrodki kultury, między innymi choroszczańskie centrum). Projekt i wystawę realizuje Podlaski Instytut Kultury. To stamtąd też pochodzą osoby, które prowadziły warsztaty okazjonalne np. tworzenia wianków i pisanek. W czasie wystawy plenerowej odbyła się też wystawa Dionizego Putry – rzeźbiarza ludowego. Aktualnie choroszczańskie centrum kultury włączone jest do projektu Podlaskiego Instytutu Kultury  „pikTOgramy”, podczas którego w Choroszczy odbędą się warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży zwieńczone spektaklem teatralnym. 

Poza byłym miejscem pracy aktualna dyrektor nawiązała współpracę z Galerią Arsenał, z którą prowadzony jest projekt „Gazeta Dzieci”. Ze stałych kontaktów utrzymano współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy (kawiarenka historyczna, uroczystości rocznicowe), Stowarzyszeniem Pamięć i Tożsamość Skała (zawody strzeleckie,  uroczystości rocznicowe) oraz seniorami z Choroszczy będącymi w różnych organizacjach. Centrum Kultury aktualnie współpracuje również przy projektach społecznych „Pożegnanie Sztetla”, który powstał z inicjatywy Jakuba Bobrowskiego (Choroszcz Miniona) oraz powołaniem „Izby Pamięci Jana Adamskiego” powstałego z inicjatywy społecznego komitetu skupiającego działaczy społecznych z Choroszczy. Aktywną współpracę można zauważyć również w obszarze charytatywnym o czym pisaliśmy wyżej. Wszystkie tego rodzaju współprace pozwalają na angażowanie się w tworzenie domu kultury mieszkańców. 

Gazeta w Choroszczy

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i sportu w Choroszczy jest wydawcą Gazety w Choroszczy. Jakie zmiany zaszły w niej przez ostatnie pół roku? Redaktorem Naczelnym została Izabela Dąbrowska. Redakcję tworzą Urszula Glińska (rzecznik prasowy Burmistrza Choroszczy) – autorka tekstów podpisanych UM, Jacek Dąbrowski (Radny/organizator Retro Ligi i rozgrywek LZS), Adam Kamieński (M-GCKiS/Radny), Paulina Krysiewicz (Biblioteka), Olga Szutkiewicz – Gola (Biblioteka), Marcin Jaromiński (M-GCKiS) i Katarzyna Magdziak (M-GCKiS).  Stali współpracownicy redakcji z osób fizycznych (jak to było dotychczas) zmienili się w instytucje i organizacje. Aktualnie są to Urząd Miejski w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość “Skała”, Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii, “Narew” Choroszcz, LZS “Korona” Choroszcz. Czytelnicy nie wiedzą kto nowy zajmuje się składem gazety, ta informacja zniknęła ze stopki. 

Przez pół roku na stronie Gazety w Choroszczy pojawiło się 146 wpisów (w tym samym okresie rok wcześniej opublikowano ich 236). Aktualnie dużą część artykułów stanowią materiały wzięte ze strony Urzędu Miejskiego. Na pierwszy rzut oka prym wśród wiadomości wiodą publikacje dotyczące sportu.  Przez pół roku wydano dwa papierowe numery Gazety w Choroszczy (Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą). Gazeta po wydruku tradycyjnie jest dostępna w wielu punktach miasta i gminy Choroszcz. W papierowym wydaniu pojawiają się artykuły, które były już publikowane w wersji elektronicznej choć, są od tego wyjątki jakby chociaż artykuł „W kulturze jest miejsce na każde działania” będący wywiadem z Izabelą Dąbrowską, który elektronicznie dostępny jest jedynie w archiwum wydań papierowych Gazety  w Choroszczy.  

Jaką będą kultura i sport przez najbliższe lata?

Nowe przestrzenie z nową kadrą to nowe Centrum Kultury i Sportu. Jakie ono będzie czas pokaże. Co czeka odbiorców kultury i sportu w gminie w najbliższym czasie tego nie wiemy, ponieważ nie ma opublikowanego kalendarza wydarzeń. Sama Izabela Dąbrowska na łamach Gazety w Choroszczy oznajmiła że  „Chcę zachęcić mieszkańców do współkreowania choroszczańskiej kultury” oraz  zbudować „instytucję opartą nie tylko na partycypacji, rozumianej jako społeczna aktywność czy współpraca przy organizacji wydarzeń, ale przede wszystkim w dużym stopniu na poczuciu sprawczości”. Jak to wyjdzie przekonamy się w przyszłości. Tymczasem  nasze maile kierowane do Centrum Kultury i Sportu z pytaniami o plany i zapowiedzi wydarzeń oraz zaproszeniem do współpracy pozostają bez odpowiedzi. Życzymy mieszkańcom, by Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy działało jak najlepiej i jak najwięcej osób mogło z niego korzystać, mimo, iż główne wejście wciąż pozostaje zamknięte. Pani Dyrektor Izabeli Dąbrowskiej niezależności i sukcesów w pracy na rzecz odbiorców kultury w gminie Choroszcz. 

Artykuł oparty jest na informacjach dostępnych na stronie kultura.choroszcz.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, Gazety w  Choroszczy (wersji elektronicznej i papierowej) oraz relacji byłych pracowników i uczestników wydarzeń i zajęć Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Opisana działalność to pierwsze pół roku piastowania stanowiska tj. od 1 grudnia 2021 do 31 maja 2022 roku. Kolejne podsumowanie przygotujemy po roku, czyli w grudniu.


 PROGRAM DZIAŁANIA
MIEJSKO – GMINNEGO CENTRUM
KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY

 1. Utrzymanie, realizacja i stałe doskonalenie dotychczasowych wydarzeń wiodących organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu.

 2. Inicjowanie nowych projektów i wydarzeń zachowujących, rozwijających i promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne Gminy Choroszcz.

 3. Organizowanie i prowadzenie warsztatowych form pracy dostosowanych do potrzeb
  i zainteresowań mieszkańców, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych.

 4. Współpraca i animowanie działającego na terenie gminy Choroszcz ruchu artystycznego oraz inspirowanie lokalnego środowiska do tworzenia nowych grup artystycznych.

 5. Budowanie sieci współpracy i partnerstwa wokół zarejestrowanych w gminie organizacji pozarządowych oraz wsparcie w zakresie ich rozwoju.

 6. Organizacja wydarzeń sportowych oraz pobudzanie aktywności sportowej mieszkańców Gminy Choroszcz.

 7. Tworzenie wydawnictw oraz materiałów popularyzatorskich i promocyjnych w kontekście zadań statutowych Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

 8. Podejmowanie współpracy z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, oświaty i nauki oraz organizacjami pozarządowymi w woj. podlaskim w zakresie realizowanych zadań statutowych instytucji i podnoszenia kompetencji pracowników.

 9. Inicjowanie działań na rzecz rozwoju turystyki kulturowej Gminy Choroszcz, rozwoju  produktów  turystycznych,  spełniających różnorodne potrzeby odbiorców oferty kulturalnej.

Choroszcz, 01.12.2021 r.
Sporządzony przez Dyrektora M-GCKiS w Choroszczy
Izabelę Dąbrowską


Redakcja Horyzontów Choroszczy

1 komentarz do “Nowy „GOK””

Dodaj komentarz