Nowa Rada Nadzorcza w Spółdzielni Mieszkaniowej

W piątek 24 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Choroszczy. Tematem, który najbardziej poruszył mieszkańców była sprawa przebudowy ulicy Słowackiego proponowana przez Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, o której pisaliśmy na naszych łamach tutaj i tutaj. Jednym z głównych punktów Walnego Zgromadzenia był także wybór nowej Rady Nadzorczej w Spółdzielni na lata 2022-2025.

Podczas głosowań wybrano Radę Nadzorczą w następującym składzie (kolejność alfabetyczna): Jacek Dąbrowski, Izabela Jeniec-Kardasz, Irena Kosakowska-Kalata, Marcin Popławski, Jan Romańczuk, Marek Sokół, Ewa Waszczuk, Monika Waszkiewicz i Maciej Zajkowski. Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Pani Izabela Jeniec-Kardasz. 

Patrząc na nazwiska osób, które będą zasiadały w Radzie Nadzorczej Spółdzielni można śmiało wnioskować, że współpraca pomiędzy Spółdzielnią, a Gminą Choroszcz będzie jeszcze lepsza. W Radzie Nadzorczej znalazło się bowiem dwóch Radnych Rady Miejskiej w Choroszczy, jedna była Radna Rady Miejskiej w Choroszczy, a także trzech pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Liczymy na kolejne pozytywne i potrzebne mieszkańcom zmiany w naszej małej lokalnej społeczności, której cząstką jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Dodaj komentarz