Niewłaściwa jakość wody w wodociągu Choroszcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej w wodociągu Choroszcz zaopatrującego miejscowości Choroszcz, Dzikie, Dzikie Kolonia, Jeroniki, Krupniki, Łyski, Porosły-Kolonia, Porosły, Sienkiewicze, Żółtki, Żółtki-Kolonia, Barszczewo, Oliszki, Ogrodniki stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

– jonu amonu w ilości 0,65 mg/l (pełen komunikat TUTAJ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zaleca się aby stężenie jonu amonowego nie przekraczało 0,50 mg/l

Podwyższona wartość jonu amonu występująca na zmierzonym poziomie nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi pod warunkiem podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań zgodnych z rozporządzeniem. 

 

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy
fot. Freepik

Dodaj komentarz