Narew – rzeka ukrytych miejsc

Warsztaty dziennikarskie i artystyczne, spotkania i prelekcje, a na koniec wspólna wystawa objazdowa przygotowana przez dzieci i seniorów na terenie przynarwiańskich wsi – to wszystko w ramach nawiązanego partnerstwa pomiędzy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy a Narwiańskim Parkiem Narodowym. Współpraca zaowocowała pozyskaniem 10 tys. zł w konkursie „Przystań lokalnie” Podlaskiego Instytutu Kultury. 2 sierpnia br. podpisano umowę w tej sprawie.

– Koncepcja projektu powstała w oparciu o mapę, zawierającą lokalne nazwy miejsc obszaru chronionego Narwi, stworzoną przez pracowników Narwiańskiego Parku Narodowego – mówi dyrektor NPN Grzegorz Piekarski – To projekt którym chcemy zwrócić uwagę zarówno na potencjał, jak również jakże istotną, z punktu widzenia naszej działalności, kwestię ochrony dziedzictwa przyrodniczego, historii oraz tradycji regionu Doliny Narwi – dodaje.

Projekt „Narew – rzeka ukrytych miejsc” zostanie zrealizowany we współpracy NPN z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Obie placówki swoim zasięgiem obejmują tereny nadnarwiańskie, a w działaniach projektowych będą łączyć symboliczne „dwa brzegi”: z jednej strony – obszar górnej części Narwi, należący do gminy Choroszcz, z drugiej – do gminy Kobylin Borzymy. Obie przestrzenie zawierają lokalne nazwy miejsc, których odkrywanie – poznawanie historii lokacji oddzielonych rzeką, może w ciekawy sposób zobrazować jak warunki przyrodnicze i historyczne wpływają na tworzenie dziedzictwa kulturowego danych terytoriów. Często przecież, to właśnie rzeki wyznaczały podziały administracyjne i historyczne rozmaitych przestrzeni, w sposób naturalny stając się granicą i równocześnie podziałem terytorialnym, a co za tym idzie – kulturowym. W projekcie rzeka staje się terenem łączącym i przestrzenią symboliczną do wspólnych działań, a także nawiązania nowych relacji, znalezienia wspólnych konotacji i inspiracją do działań twórczych. 

 – Bardzo się cieszymy ze wspólnego projektu, który pozwoli nam na realizację działań międzypokoleniowych w zakresie edukacji kulturowej, i co najważniejsze – sprzyjających nawiązaniu stałej współpracy z tak ważną instytucją jaką jest Narodowy Park Narwiański – podkreśla Izabela Dąbrowska, dyrektor M-GCKiS w Choroszczy – Współtworzenie tego projektu i podjęcie wspólnych działań twórczych pozwoli na integrację grup działających w różnych obszarach i promocję naszych zasobów na terenie gmin sąsiednich – zaznacza.

Poprzez wspólne działania będą odkrywane historie i etymologia nazw miejsc Doliny Narwi w oparciu o rozmowy z mieszkańcami, którzy pamiętają opowieści i okoliczności ich powstania. Pod okiem profesjonalistów, uczestnicy projektu zapoznają się zasadami tworzenia archiwum historii mówionej, poznają zasady przeprowadzania wywiadów oraz spróbują w sposób twórczy, symboliczny, sentymentalny i wyjątkowy oddać charakter poznanych miejsc, ich nazw i historii. Głównym celem spotkania będzie refleksja w kontekście znaczeń słów, jakie niosą miejsca symboliczne w lokalnej przestrzeni, zaangażowanie własnej wrażliwości i wyobraźni, rozwój postawy twórczej.

Jakie efekty przyniesie wspólne działanie, przekonamy się pod koniec września, podczas wernisażu i spotkania podsumowującego w parku przydworskim nad Narwią, gdzie znajduje się siedziba dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego. „Spotkanie w altanie” pozwoli na zaprezentowanie rezultatów projektu, poznanie się, wymianę doświadczeń oraz ewaluację działań projektowych. Po zakończeniu, wystawa prac uczestników zostanie zaprezentowane w szkołach, tak by jeszcze bardziej skupić się na edukacji regionalnej młodego pokolenia.

Konkurs na współrealizację inicjatyw lokalnych „PRZYSTAŃ lokalnie”, współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2022” oraz środków Województwa Podlaskiego.

 

Źródło: www.kultura.choroszcz.pl
Tekst: M-GCKiS
Zdjęcie: Podlaski Instytut Kultury

Dodaj komentarz