Muzyczne Pejzaże Baroku – koncert w choroszczańskim Pałacu

Muzeum Wnętrz Pałacowych zaprasza na koncert muzyki barokowej Capella Braniciana w wykonaniu Tria w składzie Amadeusz Buczyński – skrzypce barokowe, Katarzyna Palusińska – wiolonczela barokowa oraz Anna Krzysztofik-Buczyńska – klawesyn. Koncert odbędzie się 22 maja 2022 roku o godzinie 12:00. Żeby wziąć w nim udział należy wykupić bilet wstępu dla osób zwiedzających.

„Capella Braniciana w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy to najnowsza inicjatywa Muzeum Podlaskiego nawiązująca do czasów świetności artystycznej Podlasia. Cykl koncertów muzyki dawnej odbywający się we wnętrzach Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy to propozycja niejako uzupełniająca ofertę otwartej dla gości letniej rezydencji Branickich o dźwięki osiemnastowiecznej muzyki.

Jan Klemens Branicki – jeden z najpotężniejszych magnatów swojej epoki – ma niezaprzeczalne zasługi dla życia kulturalnego naszego regionu. Wśród wielu dziedzin sztuki, które hetman objął swoim mecenatem, ważne miejsce zajmowała muzyka – w hetmańskich rezydencjach rozbrzmiewały kompozycje najwybitniejszych twórców epoki; pośród gości byli kompozytorzy, instrumentaliści, śpiewacy, aktorzy i tancerze, którym towarzyszył zespół wykonawców opłacanych przez gospodarza podlaskich dóbr. Choć czasy Branickich herbu Gryf przeminęły, Muzeum Podlaskie pragnie nawiązać do wieku XVIII, przywołując pamięć o wybitnych mecenasach sztuki.”

źródło: Muzeum Podlaskie (http://muzeum.bialystok.pl)

Dodaj komentarz