LII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

W piatek 8 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy zwołana w tzw. trybie nadzwyczajnym. Sesja została zwołana na potrzeby zmian prognozy finansowej gminy. Początek obrad o godzinie 8:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
  4. Zapytania i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nad którą będą obradować Radni dotyczy finsowania budowy chodnika przy ulicy Białostockiej w Choroszczy (475 830 złotych) oraz budowy chodnika przy ul. Wodociągowej w Klepaczach (2 189 499 złotych). Koszty są aktualizowane ze względu na wymóg podpisania umowy z wykonawcami w celu podpisania porozumienia na dofinansowanie wyżej wymienionych inwestycji.

Radni podczas sesji mogą poruszać różne sprawy, które nie są ujęte w planie. Jeżeli macie jakieś uwagi zachęcamy Was do kontaktu z Radnymi przed sesją.

Z projektami uchwał można się zapoznać TUTAJ.

Transmisja sesji VIDEO TUTAJ

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz