Kwalifikacja wojskowa w powiecie białostockim

Informujemy, że na terenie administrowanym przez WKU Białystok, do którego należy m.in. powiat białostocki wraz z Gminą Choroszcz  rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.

Celem kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Do stawienia się do kwalifikacji wzywa się:

– mężczyzn urodzonych w 2003 roku,
– mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
– osoby urodzone w latach 2001-2002, które otrzymały kategorię zdrowia B,
– kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne dla #WojskoPolskie,
– osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata bez orzeczonej kategorii zdrowia.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– posiadaną dokumentację medyczną,
– aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
– dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Treść Rozporządzenia dostępna jest tutaj. 

Kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Białymstoku: 261 398 264

Źródło: WKU Białystok

Dodaj komentarz