Kościół w Konowałach w nowej odsłonie

Czy widzieliście już Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konowałach w nowej odsłonie?

Teraz elewacja kościoła oraz dzwonnicy nabrała biało-szarych barw. W dzwonnicy zainstalowano metalowe przepierzenia, a przedsionek kościoła został zagospodarowany i powiększony.

Zapytany ksiądz proboszcz Wojciech Kraśnicki powiedział nam, że jest to pierwszy tak poważny remont elewacji kościoła od jego powstania.

Do parafii należą miejscowości: Konowały, Izbiszcze, Kruszewo, Pańki, Rogowo, Rogowo – Kolonia oraz Śliwno.

Historia powstania parafii w Konowałach:

Konowały i okoliczne miejscowości początkowo należały do parafii w Choroszczy. W 1935 r. abp Romuald Jałbrzykowski erygował parafię z siedzibą w kolonii Śliwno. W jej granicach znalazły się wsie: Śliwno, Izbiszcze, Konowały, Kruszewo, Pańki i Rogowo. Dzięki staraniom ks. Władysława Saracena i parafian, na działce podarowanej w 1932 r. przez Piotra Sokoła wzniesiono skromny, drewniany kościół w Śliwnie. W kolejnych latach trwało wyposażanie jego wnętrza. W 1935 r. poświęcono cmentarz grzebalny na kolonii wsi Izbiszcze.

Po II wojnie światowej świątynia parafialna była w złym stanie. Wykonane w latach 50. XX w. ekspertyzy wykazały, że jej dalsze użytkowanie grozi zdrowiu i bezpieczeństwu wiernych. Parafianie bezskutecznie próbowali uzyskać zezwolenie na budowę nowego kościoła w pobliżu Kruszewa. Władze państwowe nie udzieliły pozwolenia, a pod koniec 1965 r. nakazały zamknąć kościół w Śliwnie. Nabożeństwa przeniesiono do Konował, gdzie urządzono prowizoryczną kaplicę w dawnej remizie strażackiej. Nieużytkowany kościół w Śliwnie spłonął 23 lipca 1976 r.

W 1967 r. Rada Parafialna ustaliła lokalizację nowego kościoła. Zrezygnowano wówczas z utrzymania dwóch placówek duszpasterskich – w Śliwnie i Konowałach, na rzecz tej ostatniej. Po kilku latach starań o zgodę na budowę świątyni, władze wojewódzkie wpisały inwestycję do planu na rok 1972. Projekt świątyni w Konowałach sporządził inż. arch. Jerzy Tryburski, ale swoim podpisem firmował go inż. arch. Władysław Paszkowski. Pierwotna bryła kościoła składała się z niskiego, prostopadłościennego korpusu nawowego i wystającego ponad korpus namiotowego prezbiterium. Rozpoczętymi w 1973 r. pracami kierował najpierw ks. Czesław Matys, a następnie ks. Wincenty Grzybowski. Prowadzono je z ogromnym zaangażowaniem parafian, ale i wielkim pośpiechem, korzystając z materiałów niskiej jakości. Dnia 18 stycznia 1976 r. kościół w stanie surowym poświęcił bp Henryk Gulbinowicz.

Już w połowie lat 80. XX w. świątynia wymagała przebudowy. Projekt wykonał inż. arch. Michał Bałasz w 1985 r. Prace trwające do 1992 r. prowadził proboszcz, ks. Józef Makowski. W tym samym roku, 29 września, abp Edward Kisiel dokonał aktu poświęcenia kościoła.

Aktualnie proboszczem parafii w Konowałach od 1 lipca 2018 roku jest ks. Wojciech Kraśnicki. 


Źródło: Archidiecezja Białostocka

Dodaj komentarz