Konsultacje społeczne: stawki za zajęcia pasa drogowego oraz gospodarki nieruchomościami należącymi do gminy.

Od 18 do 24 kwietnia 2024 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Choroszczy oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz. Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Treść uchwał oraz formularze do ich składania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Choroszcz. Znajdziecie je tutaj.

Uwagi mogą zgłaszać jedynie organizacje pozarządowe działające Na zmiany w projekcie uchwały mogą wpłynąć też Radni Radny Miejskiej. Jeżeli macie jakieś pomysły lub uwagi możecie je zgłosić Radnym z waszego okręgu, którzy powinni działać w Waszym interesie jako reprezentanci społeczeństwa.

Dodaj komentarz