Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju BOF 2030

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego serdecznie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z obszaru BOF do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 r. 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Mapa dojazdu do miejsca spotkania dostępna tutaj.

Projekt Strategii jest już dostępny tutaj. 

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza do 13 grudnia 2022 r. 

KLIKNIJ –  formularz do zgłaszania uwag.

Źródło: bof.org.pl

Dodaj komentarz