Konkurs ofert na działania związanie z piłką nożną

Ogłoszono konkurs na działania na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. na terenie Gminy Choroszcz. Zdania dotyczą sportu, a szczególnie piłki nożnej. O dotacje mogą ubiegać się organizacje oraz instytucje, które spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571). W porównaniu do lat 2021-2023 gdzie łączna kwota do rozdysponowania wynosiła 130 000,00 zł nic się nie zmieniło – dalej do podziału jest 130 000 zł. 

Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie musi wnieść wkład własny w wysokości 20 % wszystkich kosztów działania. Ta kwota została zwiększona z poziomu 5% do 20% już przed rokiem. Zadanie należy zrealizować do 31 grudnia 2024 roku. Oferty można składać do 2 kwietnia 2024 roku. Wnioski ocenia komisja, ale jej wybór nie jest wiążący. Ostateczną decyzję o tym, komu zostaną przyznane środki podejmuje burmistrz Choroszczy. 

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji:

a) Rozbudowanie form profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym o działania sportowe z zakresu piłki nożnej;

b) Poszerzenie działań sportowych, kulturalnych, opiekuńczo- wychowawczych i korygujących, szczególnie dla dzieci i młodzieży, o działania z zakresu piłki nożnej;

c) Realizacja działań integrujących profilaktykę uzależnień z kulturą fizyczną poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

d) Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w amatorskiej lub zorganizowanej rywalizacji sportowej z zakresu piłki nożnej, która angażuje oraz zagospodarowuje wolny czas dzieci i młodzieży z gminy Choroszcz, wspomagając tym samym promowanie trzeźwego stylu życia;

e) Organizacja lub uczestniczenie w imprezach sportowych, zawodach, zajęciach, szkoleniach i treningach z zakresu piłki nożnej, w tym z udziałem osób niepełnosprawnych, które angażują oraz zagospodarowują wolny czas dzieci i młodzieży z gminy Choroszcz, wspomagając tym samym promowanie trzeźwego stylu życia;

f) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej;

g) Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej.

Szczegółowy regulamin oraz wytyczne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego tutaj.

fot. pixabay

Dodaj komentarz