Konkurs na realizację działań związanych z kulturą i sztuką – ruszył nabór

Nawet do 15 000 złotych na działania związane z kulturą, sztuką oraz ochroną kultury i dziedzictwa narodowego otrzymać mogą organizacje pozarządowe chcące realizować działania na terenie Gminy Choroszcz. Kto otrzyma dotacje zdecyduje Burmistrz Choroszczy, który 15 marca 2024 roku ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 na trenie Gminy Choroszcz. Na realizację tych zadań z budżetu gminy przeznaczono 40 000 złotych. To dwa razy więcej niż rok temu, gdy unieważniono pierwsze ogłoszenie konkursu i zmniejszono kwotę o 17 tysięcy (z 37 na 20 tysięcy złotych).

Oferty oceni komisja, ale z godnie z uchwalonym przez Burmistrza Choroszczy regulaminem, to on sam ostatecznie zdecyduje komu zostaną przyznane dotacje.

Kwalifikujące się zadania:

a) wspieranie rozwoju czytelnictwa

b) działania upowszechniające dorobek amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego,

c) inicjatywy służące zachowaniu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, kultury ludowej, historii regionu, miejscowych atrakcji (m.in. kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, edukacja kulturalna i historyczna wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, dbałość o miejsca upamiętnienia historycznego, oznakowanie dojazdu oraz miejsc ważnych historycznie i kulturowo, tworzenie baz danych o atrakcjach gminy i lokalnym dziedzictwie kulturowym, wydawanie publikacji, itp.),

d) przedsięwzięcia kulturalne realizowane w formie koncertów, festiwali, wystaw, konferencji, jubileuszy

e) organizowanie życia kulturalnego lokalnej społeczności, w tym aktywizacja seniorów i/lub osób ze szczególnymi potrzebami z terenu gminy Choroszcz,

f) organizacja imprez kulturalno– rozrywkowych, festynów, w tym, w ramach obchodów rocznicowych, obejmujących zasięgiem obszar gminy.

Wyniki ogłoszenie będą w ciągu 30 dniu od zakończenia naboru.

Dokładny regulamin oraz formularze znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (tutaj).

Dodaj komentarz