Konkurs fotograficzny „Podlaskie Zabytki”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie fotograficznym „Podlaskie Zabytki”. 

Celem konkursu jest promocja zabytków, ich walorów, dziedzictwa kulturowego i narodowego województwa podlaskiego oraz pokazanie mieszkańcom i turystom potencjału historycznego regionu.

Autorom najciekawszych prac (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Termin zgłoszenia zdjęć upływa dnia 30 września 2022 r. Liczy się data wpływu do siedziby organizatora konkursu – czyli UMWP.

Minimalny rozmiar zdjęć powinien wynosić 4500 x 3000 pikseli, przy rozdzielczości wydruku 300 dpi.

Zdjęcia należy dostarczyć w formacie JPG lub TIFF, zapisane na płycie CD lub DVD. Do zgłoszenia uczestnik musi dołączyć wypełnione i podpisane własnoręcznie: kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i oświadczenie (Załącznik nr 2 do Regulaminu), a następnie dostarczyć lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Podlaskie Zabytki”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP: tel. 85 66 54 858, 85 66 54 861, 85 66 54 145.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Marcin Nawrocki

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie

Źródło: wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz