Konieczna wymiana wodomierzy

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy informujeme, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek legalizacji, co 5 lat podliczników wody pobieranej na potrzeby gospodarcze min. podlewanie ogrodów itp. W związku z tym każdy z odbiorców, którym wygasł okres legalizacji podliczników zobowiązany jest do ich wymiany.

Termin do wykonania prac to 30.04.2024 r.

Mają Państwo możliwość zakupu podlicznika radiowego (po uzgodnieniu z działem technicznym ZECWiK) bądź zwykłego.

Dodatkowo kontrahent posiadający zwykły podlicznik obowiązany jest podawać do 20 marca, 20 czerwca, 20 września oraz 20 grudnia stan podlicznika/ów.

Niedopełnienie powyższych wskazań skutkować będzie brakiem uwzględnienia podlicznika/ów przy rachunku za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Podlicznik musi być zaplombowany !!!

W sprawach dotyczących przedmiotowej sprawy prosimy o kontakt z działem technicznym ZECWiKu w Choroszczy. Telefon: (85) 719-11-08

Źródło: ZECWiK w Choroszczy

Dodaj komentarz