Konferencja inaugurująca program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Program zakłada pomoc unijną w wielu dziedzinach życia. Skorzystają z niego przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i wielu innych beneficjentów. Konferencja odbędzie się we wtorek, 10 stycznia br. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie rpo.wrotapodlasia.pl.

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie, to m.in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja czy aktywizacja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji.

Pierwsze konkursy planowane są w pierwszym półroczu przyszłego roku.

Źródło: podlaskie.eu

Dodaj komentarz