Kluby sportowe z dotacjami od Gminy Choroszcz

14 lutego Gmina Choroszcz ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”. – oferty można było składać do 9 marca. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Do Urzędu Miejskiego wpłynęły 4 oferty: Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Narew Choroszcz”, Stowarzyszenia „Lambada Choroszcz”, Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Korona Choroszcz” oraz Fundacji Akademia Sportu „Atleta”. Trzy pierwsze stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie, oferta Akademii Sportu „Atleta” nie przeszła pozytywnie oceny formalnej wniosku i została odrzucona. Szczegóły TUTAJ

Łącznie do rozdysponowania była kwota 130 000,00 zł. Komisja przyznała trzem podmiotom nastepujące kwoty:


Kwota jaka była do dyspozycji klubów pozostała niezmienna w stosunku do lat ubiegłych. Jednak w tym roku za działania na rzecz sportu w Gminie Choroszcz więcej będą musiały zapłacić stowarzyszenia. W porównaniu do lat ubiegłych znacząco zmienił się  procentowy udział finansowy środków własnych Stowarzyszeń. Wcześniej wynosił on 5%, teraz wzrósł aż do 20%. 

Wkład własny jaki stowarzyszenia muszą zapewnić przy dotacjach wynosi odpowiednio: 5580 zł (Lambada Choroszcz), 25 420 zł (Narew Choroszcz), 1500 zł (Korona Choroszcz). Kwoty są przy założeniu, że stowarzyszenia zadeklarowały minimalny wymagany wkład własny na poziomie 20%. 

Lambadzie Choroszcz i Narwi Choroszcz dotację przyznano na szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej (Lambada: dziewczęta, Narew: chłopcy), a Korona Choroszcz dotację wykorzysta na start zespołu w rozgrywkach piłkarskiej Retro Ligi. 

Wszystkim Klubom, które otrzymały dotację życzymy wytrwałości w swoich działaniach, spełniania dziecięcych pasji, a dla Korony Choroszcz życzymy obrony tytułu mistrzowskiego Retro Ligi! 

Źródło: BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy
fot. Lambada Choroszcz

Dodaj komentarz