Kluby sportowe z dotacjami od Gminy Choroszcz

8 marca Gmina Choroszcz ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”. – oferty można było składać do 2 kwietnia. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Do Urzędu Miejskiego wpłynęły 3 oferty: Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Narew Choroszcz”, Stowarzyszenia „Lambada Choroszcz”, Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Korona Choroszcz”. Trzy stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie. Szczegóły TUTAJ

Łącznie do rozdysponowania była kwota 130 000,00 zł. Komisja przyznała trzem podmiotom nastepujące kwoty:

Kwota jaka była do dyspozycji klubów pozostała niezmienna w stosunku do lat ubiegłych. Jednak w tym roku, podobnie jak w 2023 za działania na rzecz sportu w Gminie Choroszcz więcej będą musiały zapłacić stowarzyszenia. Wcześniej wkład własny stowarzyszeń wynosił 5%, od 2023 wynosi on 20%. 

Lambadzie Choroszcz i Narwi Choroszcz dotację przyznano na szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej (Lambada: dziewczęta, Narew: chłopcy), a Korona Choroszcz dotację wykorzysta na start zespołu w rozgrywkach piłkarskiej Retro Ligi. 

W porównaniu do kwot dotacji w 2023 roku dwukrotnie wzrosła dotacja dla Stowarzyszenia „Korona Choroszcz” (o 6000 zł), zmniejszona została kwota dla klubu Narew Choroszcz (o 6180 zł) i wzrosła dla Stowarzyszenia Lambada Choroszcz (o 180 zł). 

Wszystkim Klubom, które otrzymały dotację życzymy wytrwałości w swoich działaniach, spełniania dziecięcych pasji, a dla Korony Choroszcz życzymy obrony tytułu mistrzowskiego Retro Ligi! 

Źródło: BIP UM Choroszcz
fot. Lambada Choroszcz

Dodaj komentarz