Kalendarium ważniejszych świąt i dat w 2022 roku

Od wielu lat Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Józef Waczyński przygotowuje kalendarium na przyszły rok. Nie inaczej było pod koniec 2021 roku. Choć już minął I kwartał br. to zachęcamy Państwa do zapoznania się ważnymi datami i rocznicami dla Choroszczy i Polski. Dziękujemy Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy za udostępnienie kalendarium.

Rok 2022 obfituje w szereg wydarzeń o wielkim znaczeniu, zarówno krajowym jak i regionalnym. Ten rok k za sprawą polskiego parlamentu ma swoich patronów. Sejm RP ogłosił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, Józefa Wybickiego, Marii Grzegorzewskiej, Wandy Rutkiewicz, Ignacego Łukasiewicza i Józefa Mackiewicza. Za sprawą parlamentu rok 2022 został również ogłoszony Rokiem Polskiego Romantyzmu.

Maria Konopnicka (1942-1910) była najwybitniejszą poetką okresu realizmu. To również uznana polska nowelistka, pisarka dla dzieci, tłumaczka i publicystka, twórczyni Roty. W 2022 roku przypada 180. rocznica jej urodzin (23 maja 1842 r.) . M. Konopnicka wierszem „Rota” protestowała przeciw polityce germanizacji w zaborze pruskim. Walczyła również o prawa kobiet, o pomoc dla więźniów politycznych i kryminalnych.

Józef Rufin Wybicki (1747-1822), uczestnik konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego, długoletni współpracownik Jana Henryka Dąbrowskiego. Napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, która od 1927 roku stała się polskim hymnem narodowym. Wielokrotnie był posłem na Sejm, brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 Maja jako przedstawiciel stanu mieszczańskiego. W 2022 roku minie 275 lat od jego urodzin, 225 lat od powstania Mazurka Dąbrowskiego i 200. rocznica śmierci J. Wybickiego.

Wanda Rutkiewicz (1943-1992) to światowej sławy polska alpinistka i himalaistka, która zdobyła, jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza osoba z Polski, szczyt Mount Everestu i jako pierwsza kobieta zdobyła szczyt K2. Zginęła 13 maja 1992 r. podczas ataku na Kanczendzonge w Himalajach (na granicy Nepalu i Indii). W 2022 roku upływa 30. rocznica jej śmierci.

Maria Grzegorzewska (1887-1967) była twórczynią pedagogiki specjalnej w Polsce. Zajmowała się udzielaniem pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym – była tyflopedagogiem i tyflopsychologiem. Należy podkreślić fakt, ze działała społecznie. W roku 2022 mija 100 lat od utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, instytucji, która została założona przez prof. Marię Grzegorzewską.

Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) to polski rewolucjonista i działacz niepodległościowy. Najbardziej znany jest jako farmaceuta, wynalazca lampy naftowej i pionier przemysłu naftowego, nazywany czasami „polskim królem nafty”. W 2022 roku przypada 200. rocznica urodzin I. Łukasiewicza oraz 140. rocznica jego śmierci.

Józef Mackiewicz (1902-1985) to wybitny polski pisarz i publicysta, zaangażowany w walce o godne miejsce Polski w Europie. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w stulecie urodzin wybitnego pisarza — uznając wielkość jego dorobku wytrwale wspierającego idee: niepodległości Polski, wolności i przyjaznego współistnienia narodów Europy Środkowo-Wschodniej i niezłomnego oporu przeciwko komunizmowi, oraz uniwersalne wartości jego prozy literackiej — ustanawia rok 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza”.

Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”. W tej uchwale wspomniano, że w 1822 roku ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu.

Kalendarium 2022 roku

Styczeń:

1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967 roku.
22 stycznia – 159. rocznica wybuchu powstania styczniowego

Luty:

4-11.02.1945 – konferencja w Jałcie, decydująca o kształcie powojennej Europy i Polski
19 luty 1919 – odzyskanie niepodległości przez Białystok i Choroszcz
14.02.1942 – przemianowanie Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na Armię Krajową (AK)

Marzec:

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
19 marca – Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego
29.03.1979 r. – powstanie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

Kwiecień:

7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia
17 kwietnia – Niedziela Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc)
21.04.1945 – 2 Korpus Polski kończy swój szlak bojowy zdobywając Bolonię

Maj:

1 maja – Święto Pracy
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
8 Maja – Dzień Zwycięstwa (koniec II wojny światowej w Europie), Święto 10 Pułku Ułanów Litewskich, Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek
21 maja? – Noc Muzeów, również w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
18.05.1920 – urodził się Karol Wojtyła, późniejszy arcybiskup krakowski, kardynał, papież Jan Paweł II, święty kościoła katolickiego

Czerwiec:

1 czerwca – Dzień Dziecka
XL Dni Choroszczy (data do ustalenia)
16 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
Odpust Św. Jana Chrzciciela (data do ustalenia)

Lipiec:

28.07.1920 – zajęcie Białegostoku i Choroszczy przez wojska bolszewickie

Sierpień:

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
7 sierpnia – XXXIII Jarmark Dominikański
14 sierpnia – Odpust Św. Dominika
15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego
22.08.1920 – zwycięska bitwa o Białystok – Choroszcz ponownie wolna!
25.08.1941 r. – eksterminacja pacjentów ze szpitala w Choroszczy

Wrzesień:

1 września – Dzień Weterana
17 września – Dzień Sybiraka
27 września – Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

Październik:

7 10.1917 – powstanie Komendy Lokalnej Choroszcz Polskiej Organizacji Wojskowej
22.10.1459 – powstanie parafii Choroszcz
26.10.1863 – stracenie Ksawerego Markowskiego i innych powstańców z Choroszczy i okolic

Listopad:

1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
2.11.1942 – przesiedlenie choroszczańskich Żydów do getta w Białymstoku a następnie ich wysyłka do niemieckiego obozu zagłady w Treblince (80. rocznica)
11 listopada – gminne i parafialne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Grudzień:

11.12.1989 – powstanie Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Choroszcz
25 grudnia – Boże Narodzenie
26 grudnia – Odpust Św. Szczepana Męczennika
27 grudnia – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Wybrał: Józef Waczyński

Dodaj komentarz