Kadencja Burmistrza i Rady Miejskiej wydłużona

W czwartek 29 września posłowie podczas sesji Sejmu RP podjęli decyzję o przesunięciu wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku na wiosnę 2024 roku. Oznacza to wydłużenie kadencji dla obecnych radnych, burmistrzów oraz wójtów.

Za przyjęciem projektu opowiedziało się 231 parlamentarzystów, przeciw – 209, jeden głos był wstrzymujący się. Teraz ustawa trafi do Senatu.

W naszej „Małej Ojczyźnie” oznacza to, że kadencja włodarza Roberta Wardzińskiego oraz Rady Miejskiej w Choroszczy zostaje wydłużona o pół roku. 

Dodaj komentarz