Jubileusz Profesora Adama Czesława Dobrońskiego

Przyjaciel Choroszczy, autor wielu tekstów o naszej małej ojczyźnie Profesor Adam Czesław Dobroński obchodzi jubileusz 50 lat pracy naukowej. W tym miejscu wraz z choroszczańskim środowiskiem miłośników historii życzymy Jubilatowi wielu dekad dalszej aktywności badawczej.

Oficjalna uroczystość odbędzie się w czwartek 27 kwietnia o godzinie 13.00 na Auli Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną trzy publikacje:
– najnowsza praca profesora Dobrońskiego pt. Szkice i gawędy o białostockim Podlasiu
30. numer „Studiów Podlaskich”
książka pt. „Drogi do dojrzałości. Uniwersytet w Białymstoku między nauką, kulturą a życiem społecznym.”

Profesor Adam Czesław Dobroński jest popularyzatorem dziejów ojczystych, zwłaszcza Podlasia i Mazowsza Północno-Wschodniego. Jego zainteresowania badawcze to: historia ziem północno-wschodnich Polski XIX-XX w. oraz historia wojskowości, a także losy Polaków poza granicami Polski.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999) oraz izraelskim Medalem 60-lecia zakończenia II Wojny Światowej (2005). W 2011 otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Ostrów Mazowiecka z którego pochodzi.

Źródło: UwB, Twoja Telewizja Regionalna
Fot. TpCh

Dodaj komentarz