Jubileusz 25-lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

„W niedzielę Chrztu Pańskiego, 08.01.2023 r., członkowie POAK Archidiecezji Białostockiej Mszą Świętą w choroszczańskiej świątyni pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana M. rozpoczęli spotkanie kolędowe, połączone z jubileuszem 25-lecia POAK w Choroszczy. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Akcji Katolickiej: diecezjalny i parafialny.

Parafia rzymskokatolicka w Choroszczy została erygowana 22 października 1459 roku. Wnętrze świątyni ostatecznie uzyskało późnobarokowy styl, z elementami rokoka. Pięknie odrestaurowana świątynia powitała gości bogatą dekoracją, wprowadzającą świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat Tadeusz Żdanuk, współcelebransem był ks. kanonik Leszek Struk, Asystent POAK w Choroszczy. Oprawę liturgiczną i dary ołtarza przygotowali członkowie Akcji Katolickiej z Parafialnego Oddziału AK. Część muzyczną liturgii zapewnił chór młodzieżowy pod kierownictwem organisty, pana Łukasza Olechno. Uczestnicy Eucharystii dziękowali Panu Bogu za 25 lat Akcji Katolickiej, za doświadczone dobro, za księży Asystentów i za wiernych, którzy przyczyniali się do rozpowszechniania dzieła ewangelizacji. Wdzięczni za 25 lat prosili o dalszą gorliwość i Boże błogosławieństwo w apostołowaniu.

Homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Żdanuk podkreślając, że Chrzest św. jest dla chrześcijan wstępem do życia Bogiem. Podkreślił znaczenie Chrztu św. w życiu każdego chrześcijanina. Jezus, przyjmując Chrzest z rąk Jana Chrzciciela, „otworzył nam niebo”. W chwili chrztu rozpoczyna się chrześcijańskie życie, w którym zamieszkuje Trójca Święta. Każdy ochrzczony, stając się Dzieckiem Bożym, obdarzonym cnotą Wiary, Nadziei i Miłości, powinien pielęgnować świadomość zjednoczenia duchowego z Bogiem, dojrzewać w wierze każdego dnia i dawać świadectwo swego chrześcijaństwa.

Na zakończenie Mszy Świętej odbyła się ceremonia przyjęcia nowych członków: Anety Dziejmy i Grzegorza Dziejmy do Akcji Katolickiej. Kandydaci występując przed ołtarz w postawie czci i służby Panu Bogu, złożyli wobec uczestników liturgii uroczystą przysięgę, by służyć czynnie Kościołowi i Ojczyźnie, kształtować swój umysł, wolę i serce oraz podejmować trud formacji i działalności organizacyjnej dla dobra Kościoła Powszechnego oraz pogłębiać swoją wiarę.

Przyjęcia dokonali księża Asystenci AK: Tadeusz Żdanuk i Leszek Struk oraz pani Prezes DIAK, Teresa Niewińska. Eucharystię zakończyła modlitwa Piotra Skargi za Ojczyznę. Po błogosławieństwie odśpiewano hymn AK „My chcemy Boga”.

Druga część uroczystości rozpoczęła się modlitwą przed wspólnym posiłkiem. Pokrzepiwszy swoje ciała pełnym sercem śpiewano przepiękne tradycyjne kolędy, które animował zespół młodzieżowy pod kierunkiem pana Łukasza Olechno. Uczestnicy z ochotą włączali się w koncert kolędniczy. Zespół zaprezentował też kolędy nieznane, równie nastrojowe. Wszyscy radując swoje serca oddawali chwałę Nowonarodzonemu. Piękny występ zespołu podkreślił świąteczny nastrój Bożego Narodzenia i pozwolił zebranym poczuć więź wspólnoty i jedności.

Pani Eugenia Popko – prezes POAK i p. Józef Waczyński – wiceprezes POAK dziękowali wszystkim zebranym za wspólne świętowanie, za wsparcie i życzliwość.

Ks. Proboszcz Leszek Struk złożył życzenia i podziękował zgromadzonym za udział w spotkaniu w Choroszczy. Ks. prał. Tadeusz Żdanuk wspomniał o osiągnięciach POAK w Choroszczy, podkreślając cenny wkład pracy wniesiony w życie Kościoła katolickiego, bogatą dokumentację historii POAK i uroczystości patriotyczne organizowane dla społeczności choroszczańskiej. Jubilatom złożył życzenia owocnych lat w dalszej pracy dla dobra Kościoła. Przypomniał wszystkim o przesłaniu z homilii: „Żyjcie Chrztem Świętym!”. Prezes DIAK, Teresa Niewińska, podziękowała księdzu Proboszczowi oraz POAK w Choroszczy za życzliwe przyjęcie i wspaniałą organizację święta. Zauważyła, że po raz pierwszy w historii spotkań kolędowych uczestniczy alumn AWSD, który jest członkiem Akcji Katolickiej, wcześniej członek Zarządu DIAK.

Pani Prezes DIAK, Teresa Niewińska, odniosła się do tradycji radosnych spotkań kolędowych, zwracając uwagę na troistość tematyki obecnego spotkania: Tajemnica Wcielenia Syna Bożego, program formacyjny „Wierzę w Kościół” i jubileusz gospodarzy. Wskazała na ważną prawdę o Kościele: „Kościół jest święty świętością Boga, ale grzeszny, ułomnością ludzi”. Jesteśmy współodpowiedzialni za Kościół, za to co się o nim mówi. Kościół to wspólnota wszystkich ochrzczonych. Mówiła, że każdy członek Akcji Katolickiej ma być gotowy do apostolstwa, dając przykład zaangażowania chrześcijańskiego.

Odnosząc się do jubileuszu 25-lecia POAK podziękowała za dotychczasową pracę, złożyła życzenia w imieniu Zarządu DIAK i ks. Asystenta diecezjalnego, wręczając pamiątkowy zapis przekazanych treści. Wszystkim uczestnikom złożono życzenia świąteczno-noworoczne.

Gospodarze obdarowali gości upominkami. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i pamiątkowe zdjęcia.

H.L.”

Tekst i zdjęcia: Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej

Dodaj komentarz