Inicjatywa lokalna w Żółtkach zgłoszona

Niemal miesiąc temu: dokładnie 25 kwietnia opisaliśmy problem mieszkańców Żółtek z uszkodzonym chodnikiem, przesłaliśmy również do Urzędu Miejskiego w Choroszczy link do artykułu z prośbą o pomoc mieszkańcom tej miejscowości. Od tego czasu nic się w Żółtkach pozytywnego nie wydarzyło, nie otrzymaliśmy także odpowiedzi ze strony władz gminy.

W międzyczasie dokonaliśmy wstępnych pomiarów aby oszacować jakie koszty się wiążą z naprawą tego chodnika. Nie są duże, a z pewnością w budżecie gminy jest to przysłowiowa kropelka. Dzisiaj więc Wojciech Jastrzębski złożył do Urzędu oficjalne pismo w ramach instytucji tzw. „Inicjatywy Lokalnej”. Pełna treść pisma poniżej. Są chętni ludzie do wyremontowania tego małego kawałka chodnika, teraz czekamy na wsparcie „materiałowe” i „formalne” władz gminy. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się zadbać o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Żółtek. 

 

Czym jest Inicjatywa Lokalna?

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami Jej celem są wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej. Obywatele, którzy widzą potrzebę jakiegoś działania mogą samodzielnie je wykonać zgłaszając się o wsparcie do samorządu. Inicjatywami obywatelskimi mogą być imprezy, naprawy, budowy małych obiektów, tworzenie ogródków społecznych czy miejsc wypoczynku. Inicjatywa lokalna zazwyczaj jest składana na specjalnym formularzu, choć nie ma takiego wymogu.

W wielu miastach inicjatywy lokalne są praktykowaną formą współpracy samorządu z mieszkańcami. Prowadzona jest edukacja na ten temat oraz ogłaszane są zorganizowane nabory na inicjatywy. Wszystko to by ułatwić działania mieszkańcom i tworzyć lepsze miejsce do życia.

Jeśli masz pomysł ważny dla twojej okolicy i chcesz razem z sąsiadkami i sąsiadami lub znajomymi go zrealizować, możesz złożyć wniosek na Inicjatywę Lokalną do Urzędu Miejskiego. Jeżeli chcesz nasza redakcja Ci pomoże. Zapraszamy!

Dodaj komentarz