Informacja o jakości wody w rzece Supraśl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w związku z uzyskaniem informacji o pogorszeniu się jakości wody pod względem mikrobiologicznym rzeki Supraśl, z uwagi na obecności dużej ilości liczby Enterokoków, co może świadczyć o zanieczyszczeniu/skażeniu rzeki, należy wzmóc nadzór nad jakością wody w studniach przydomowych w promieniu ok. 1 km od koryta rzeki Supraśl.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje użytkowników studni przydomowych o możliwym zanieczyszczeniu  wody i nie spożywaniu wody ze studni, gdyż jakość wody budzi wątpliwości. Wskazanym byłoby również przebadanie wody pod względem mikrobiologicznym.

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż jakość wody w ujęciach SUW Rogowo, SUW Złotoria, SUW Choroszcz – jest ciągle monitorowana i spełnia wszystkie parametry jakościowe.

Źródło: ZECWiK Choroszcz, Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz