Ile zarobił Burmistrz Choroszczy w 2021 roku?

Do 30 kwietnia osoby pełniące pewne funkcje publiczne zobowiązane są do składania oświadczeń majątkowych. Taki obowiązek ciąży na wójtach, burmistrzach, prezydentach, radnych, dyrektorach instytucji publicznych (szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, MOPSów), kierownikach urzędu oraz niektórych pracownikach. W oświadczeniach znajdują się informacje o wysokości zarobków i posiadanym majątku.

Dnia 6 maja 2022 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy opublikowano oświadczenie majątkowe Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego za rok 2021.

Włodarz gminy Choroszcz w 2021 roku w sumie zarobił prawie 225 tysięcy złotych. Otrzymywał on wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (184 797,14 zł), z tytułu pełnienia funkcji Gminnego Komisarza Spisowego (4800 zł) oraz z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce (35 233,06 zł). Razem daje to kwotę 224 830,20 złotych.

Na koniec 2021 roku włodarz miał odłożone oszczędności wysokości 39 000 złotych. Posiada dom o powierzchni użytkowej 205,9 metrów kwadratowych o wartości 530 000 złotych. Posiada dwie działki. Budowlaną zabudowaną domem o powierzchni 1350 metrów kwadratowych i wartości 160 000 złotych oraz rolną o powierzchni 457 metrów kwadratowych i wartości 12 000 złotych.

Włodarz jest posiadaczem pojazdów o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Są to Renault Koleos z 2019 roku oraz motocykl Suzuki Intruder z 2006 roku.

Burmistrz Choroszczy posiada zobowiązania pieniężne. Są to kredyty hipoteczne na zakup mieszkania Jana i Bogusławy Wardzińskich w kwocie 121 080,52 zł oraz budowę domu i spłatę kredytu w kwocie 495 888,98 złotych. Do zobowiązań włodarza należy również kredyt samochodowy na zakup auta Renault Koleos w kwocie 39 868,16 złotych.

Artykuł opracowano na postawie Oświadczenia Majątkowego z dn. 25.04.2022 roku opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

1 komentarz do “Ile zarobił Burmistrz Choroszczy w 2021 roku?”

Dodaj komentarz