Ile zarobią Radni i Burmistrz?

Opublikowano już protokoły oraz zarządzenia z I Sesji Rady Miejskiej. Podczas niej na wniosek sekretarza Gminy Choroszcz Mirosława Zalewskiego wprowadzono pod obrady punkty dotyczące wynagrodzenia burmistrza oraz wysokości diet Radnych. Nie wszyscy Radni chcieli podczas tej sesji zajmować się tym tematem.

Ile będą zarabiać Burmistrz i jakie diety będą otrzymywać Radni?

Radni podczas głosowania uznali, że w obecnej kadencji należy się im podwyżka diet w stosunku do swoich poprzedników. Aktualnie będą zarabiać:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej – 2800 zł (było 2 200);

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Przewodniczący Komisji – 1800 zł; (było 1200)

3) Zastępca Przewodniczącego Komisji – 1700 zł (było 1100);

4) pozostali radni Rady Miejskiej – 1600 zł (było 1000 zł).

Za nieobecność na sesjach i komisjach będzie potrącone 25% diety, ale maksymalnie do 50%. Nowe stawki obowiązują od dnia podjęcia uchwały.

W głosowaniu Radni zagłosowali za pozostawieniem wynagrodzenia burmistrza bez zmian. Będzie on zarabiał 10 430,00 złotych brutto plus dodatki: funkcyjny 3.450,00 złotych oraz specjalny w wysokości 30% co stanowi 4 164,00 złotych. W sumie burmistrzu Robertowi Wardzińskiemu Rada miejska przyznała miesięczne zarobki w kwocie 18 044 złotych. Do tej kwoty dojdą dodatki za wysługę lat. Dodatkowo burmistrz jako pracownik samorządowy otrzyma tzw. trzynastkę.

Brak jednomyślności Rady

Rada nie była jednomyślna w głosowaniach nad dietami i wynagrodzeniem burmistrza. Za zwiększeniem diet głosowało 9 radnych (Cymbalisty, Zieliński, Jeżerys, Dąbrowski, Jaźwińska, Wiszniewska, Krajewski, Popławski i Dojlida). Przeciw były 4 osoby (Śliwonik, Oksztulska, Kopczewski, Borysewicz). Od głosu wstrzymali się Radni Kamieński i Pilis.

Jeżeli chodzi o głosowanie nad wynagrodzeniem burmistrza Choroszczy, które pozostawiono bez zmian, za było 10 osób (Cymbalisty, Zieliński, Jeżerys, Dąbrowski, Jaźwińska, Wiszniewska, Krajewski, Popławski, Dojlida, Kamieński). Przeciw głosowała Radna Oksztulska, zaś wstrzymali się Radni Kopczewski, Borysewicz, Pilis oraz Śliwonik.

Warto podkreślić, że jeżeli chodzi o diety Radnych, to nie było konieczności ich uchwalania. Uchwały dotyczące diet Radnych nie są powiązane z kadencjami i są w mocy do ich zmiany przez Radę. To znaczy, że Rada mogła zająć się tą sprawą na kolejnej sesji, która została by poprzedzona komisjami, a każdy z Radnych mógłby się zapoznać na spokojnie z projektami uchwał i przygotować do dyskusji. Radni mogli też w ogóle nie podejmować tematu i zostawić dotychczasowe diety.

Warto też dodać, że zmiana porządku obrad nie jest niezgodna z prawem. Z takiej opcji korzysta się dość często. Różne są intencje wykorzystywania tego mechanizmu. Zazwyczaj są to drobne poprawki błędów lub konieczność głosowania pilnych uchwał, o których nie wiedziano wcześniej. Nie brakuje jednak sytuacji, kiedy do porządku obrad w ostatniej chwili wprowadza się uchwały, w celu by jak najbardziej ograniczyć możliwość przygotowania się do głosowania Radnym lub rozpowszechnienia się o nich informacji wśród społeczeństwa.

Uchwały z I Sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj).

fot. mat. poglądowy. źródło: freepik.com

Dodaj komentarz