Ile w 2022 roku zarobiło kierownictwo Urzędu Miejskiego? Opublikowano oświadczenia majątkowe

Każdego roku do końca kwietnia osoby pełniące pewne funkcje publiczne zobowiązane są do składania oświadczeń majątkowych. Taki obowiązek ciąży na wójtach, burmistrzach, prezydentach, radnych, dyrektorach instytucji publicznych (szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, MOPSów), kierownikach urzędu oraz niektórych pracownikach. W oświadczeniach znajdują się informacje o wysokości zarobków i posiadanym majątku.

W dniach 9-16 maja 2023 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy opublikowano oświadczenia majątkowe kierowników, pracowników i radnych gminy Choroszcz. Przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym głównym zarządcom gminy: Burmistrza Roberta Wardzińskiego, jego zastępcy Mirosława Zalewskiego oraz Skarbnika Anny Radziszewskiej. Ile kosztowało podatników pokrycie dochodów osób odpowiedzialnych za kierowanie gminą Choroszcz w 2022 roku? Więcej niż w roku 2021. Poniżej przedstawiamy szczegóły:

Włodarz gminy Choroszcz Robert Wardziński w 2022 roku w sumie zarobił ponad 300 tysięcy złotych. Otrzymywał on wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w kwocie 258 862,08 złotych (o 74 064,94 więcej niż w roku 2021) oraz z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w kwocie 43 122,33 złotych (o 7 889,27 zł więcej niż w 2021 roku). Razem daje to kwotę 301 984,41 złotych.

Drugą osobą w gminie jest Zastępca Burmistrza Choroszczy Mirosław Zalewski. Pełni on również funkcję Sekretarza Gminy. Za swoją pracę w Urzędzie Miejskim w 2022 roku otrzymał 179 067,10 zł (niemal o 40 tysięcy więcej niż w roku 2021, gdy zarobił za swoją pracę 139 879,73).

Trzecią osobą przedstawianą na stronie choroszcz.pl jako kierownictwo Urzędu jest Skarbnik Anna Radziszewska. Za swoją pracę w Urzędzie Miejskim w 2022 roku otrzymała 207 551,11 złotych (niemal 42 tysiące więcej niż w roku 2021, kiedy otrzymała roczne wynagrodzenie w kwocie 165 781,20 zł).

Więcej informacji o dochodach i majątku osób objętych obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych kierujących gminą Choroszcz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznych (tutaj).

W podanych kwotach mieszczą się wszystkie składniki wynagrodzeń nabytych w ciągu roku (pensje, dodatki, trzynastki, nagrody w kwocie brutto).

 

Artykuł opracowano na postawie Oświadczeń Majątkowych za lata 2021 i 2022 opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Dodaj komentarz