I Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 7 maja

W dniu 16 kwietnia 2024 Komisarz Wyborczy w Białymstoku wydał postanowienie 576/2024 o zwołaniu I Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Odbędzie się ona we wtorek 7 maja 2024 roku o godz. 12:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Na pierwszej sesji Radni i Radne oraz Burmistrz złożą ślubowanie. Zostaną wybrani przewodniczący lub przewodnicząca Rady oraz osoby, które będą pełnić funkcję zastępców. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że trwają intensywne rozmowy na temat kto ma pełnić te funkcje. Powyborcza sytuacja jest dość skomplikowana, żaden Komitet nie ma większości w Radzie Miejskiej. Najwięcej miejsc w radzie, bo aż 5 ma KWW Wojciech Jastrzębski Choroszcz Nasz Dom. Drugim liczebnie (4 miejsca) ma KWW Robert Wardziński Rozwój na lata, zaś trzeci jest KWW Nasza Choroszcz. Pozostałe 3 miejsca zajmują radni niezależni. Kto zostanie Przewodniczącą lub Przewodniczącym w dużej mierze zależy od Radnych niezależnych, którzy niemal przy każdym układzie są języczkiem uwagi.

Poniżej przedstawiamy skład nowej Rady Miejskiej:

 1. Jacek Dąbrowski (KWW Robert Wardziński Rozwój na Lata)
 2. Piotr Krajewski (KWW Nasza Choroszcz)
 3. Adam Kamieński (KWW Robert Wardziński Rozwój na Lata)
 4. Marcin Popławski (KWW Nasza Choroszcz)
 5. Robert Zieliński (KWW Roberta Zielińskiego)
 6. Dariusz Kopczewski (KWW Wojciech Jastrzębski „Choroszcz Nasz Dom”)
 7. Anna Wiszniewska (KWW Nowa Choroszcz Czas na Zmiany)
 8. Urszula Jaźwińska (KWW Urszuli Jaźwińskiej)
 9. Adrian Pilis (KWW Wojciech Jastrzębski „Choroszcz Nasz Dom”)
 10. Beata Jeżerys (KWW Robert Wardziński Rozwój na Lata)
 11. Łukasz Borysewicz (KWW Wojciech Jastrzębski „Choroszcz Nasz Dom”)
 12. Piotr Dojlida (KWW Robert Wardziński Rozwój na Lata) 
 13. Anna Oksztulska (KWW Wojciech Jastrzębski „Choroszcz Nasz Dom”)
 14. Wojciech Cymbalisty (KWW Nasza Choroszcz)
 15. Dariusz Śliwonik (KWW Wojciech Jastrzębski „Choroszcz Nasz Dom”)

Liczba mandatów na komitety:

KWW Wojciech Jastrzębski „Choroszcz Nasz Dom” – 5 mandatów
KWW Robert Wardziński Rozwój na Lata – 4 mandaty
KWW Nasza Choroszcz – 3 mandaty
KWW Urszuli Jaźwińskiej – 1 mandat
KWW Nowa Choroszcz Czas na Zmiany – 1 mandat
KWW Roberta Zielińskiego – 1 mandat

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie obrad

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Wręczenie Burmistrzowi Choroszczy zaświadczenie o wyborze.

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Choroszczy.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy.

8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Choroszczy

9. Zakończenie obrad sesji.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

 

Dodaj komentarz