Granatowi żołnierze – relacja z XXII Kawiarenki Historycznej

Z okazji Święta Policji Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu zorganizowały XXII Kawiarenkę Historyczną tematycznie związaną z funkcjonariuszami Policji Państwowej okresu międzywojennego. Z tej okazji na tej „biesiadzie historycznej” obecni byli funkcjonariusze Policji. Kierownika Posterunku Policji w Choroszczy, aspirant Ewelinę Jarosławską, reprezentował st. aspirant Adam Bartnicki. Byli również członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Policja Państwowa 39” – posterunkowa Anna Wonsewicz i nadkomisarz Cezary Wonsewicz. Wszystkich przybyłych na spotkanie powitał Józef Waczyński, prezes zarządu TPCh.

Nieprzypadkowo prelegentem tej Kawiarenki był Marek Gajewski, kustosz Muzeum Wojska w Białymstoku, autor wielu książek poświęconych tematyce I wojny światowej i wojnie polsko-bolszewickiej ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu. Od wielu lat ten historyk wojskowości zajmuje się również funkcjonariuszami Policji Państwowej V Okręgu (województwa białostockiego) okresu międzywojennego. Zaplanowany temat: „Białostocka policja we wrześniu 1939 roku” został znacznie rozszerzony. Był to właściwie niezwykle interesujący wykład (połączony z prezentacją) poświęcony Policji Państwowej w województwie białostockim w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem losów białostockich policjantów po 1939 roku. Wywiązała się ożywiona dyskusja, w trakcie której odczytane zostały nazwiska funkcjonariuszy PP związanych z Choroszczą miejscem urodzenia bądź służbą w tym mieście. Była też okazja do bezpośrednich rozmów z historykiem M. Gajewskim, również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy i mieszkańcem gminy Choroszcz. Dwugodzinna Kawiarenka była świetną okazją do poszerzenia wiedzy historycznej i wskazówką do dalszych badań nad dziejami białostockiej policji. Szczególne zainteresowanie wzbudził wydany przez Muzeum Wojska w Białymstoku album biograficzno-fotograficzny o funkcjonariuszach Policji Państwowej województwa białostockiego w latach 1919-1939 z ponad 600 stron. Publikacja zawiera ponad 2600 not biograficznych białostockich policjantów ( w tym ponad 20 związanych z Choroszczą) oraz skrótową historię funkcjonowania podstawowych służb i jednostek policyjnych woj białostockiego okresu międzywojennego. Jest to niezwykle cenna publikacja opracowana na szerokiej bazie źródłowej i bogato ilustrowana w archiwalne zdjęcia, pozyskane przez Autora ze zbiorów muzealnych, rodzinnych i prywatnych kolekcji. Miłym akcentem w trakcie XXII Kawiarenki Historycznej był występ młodego muzyka, akordeonisty Tomasza Horodeńskiego.

Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Tekst: Józef Waczyński, Fotorelacja: Szymon Paczyński, Muzeum Wojska w Białymstoku, Choroszcz Miniona, TPCh.

Dodaj komentarz