Gminne kluby sportowe z dotacjami

Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania z zakresu piłki nożnej” ogłoszony przez Gminę Choroszcz.

Swoje oferty złożyły trzy choroszczańskie stowarzyszenia sportowe: Miejsko-Gminny Klub Sportowy Narew Choroszcz, Stowarzyszenie Lambada Choroszcz oraz Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Korona Choroszcz. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa w składzie Izabela Oniszczuk (UM), Karolina Sokół (UM) i Małgorzata Kiryluk (M-GOPS) dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków i przyznała następujące kwoty dotacji:
– Narew Choroszcz: 100 950,00 zł
– Lambada Choroszcz: 23 750,00 zł 
– LZS Korona Choroszcz: 5 300,00 zł

Stowarzyszenie Lambada Choroszcz przeznaczy środki na prowadzenie Akademii Piłkarskiej dla Dziewcząt LAMBADA GIRLS, klub Narew Choroszcz na prowadzenie drużyny seniorów, która występuje w A-klasie oraz na szkolenie piłkarskie chłopców, a LZS Korona Choroszcz na udział w rozgrywkach Retro Ligi w sezonie 2022. 

Działaczom sportowym gratulujemy pracy na rzecz lokalnej społeczności, a uczestnikom dotowanych zadań życzymy powodzenia w kształtowaniu swoich piłkarskich umiejętności oraz sukcesów na boiskach! 

Dodaj komentarz