Gminne działki na sprzedaż

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński Zarządzeniem 377/2022 z 10 maja 2022 wystawił na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność gminy Choroszcz.

Wszystkie 7 działek znajduje się w Choroszczy przy ul. Bocianiej.

mNieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługi przemysłowe, składowe, w tym budowlane i handlowe, w tym pod handel hurtowy, teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego oraz usługi inne nieuciążliwe.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dodaj komentarz