Gmina przyzna stypendia sportowe

Burmistrz Choroszczy zarządzeniem 338/2022 powołał komisję, która dokona analizy formalno-merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego. W komisji znaleźli się przedstawiciele Rady Miejskiej w Choroszczy: Jacek Dąbrowski i Adam Kamieński, oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Choroszczy Izabela Oniszczuk.

Czekamy na informację, który z gminnych sportowców otrzyma stypendium sportowe – oczywiście na łamach naszego portalu poinformujemy o wysokości. Tymczasem, życzymy sportowcom powodzenia w nadchodzących zawodach oraz życzymy godnego reprezentowania naszej Gminy!

Dodaj komentarz