Gmina Choroszcz z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Promesy na blisko 50 mln rozdano w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. To wsparcie planowanych modernizacji i remontów dróg powiatowych i gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie w wysokości 50-60% otrzymają na inwestycje: miasto Białystok, Powiat Białostocki i 10 gmin powiatu.

Burmistrz Choroszczy odebrał symboliczny czek na kwotę 1 081 808,10 zł na budowę drogi gminnej na odcinku Choroszcz – Zastawie II – Barszczewo od drogi powiatowej Nr 1535B do drogi powiatowej Nr 1548B. Planowany okres realizacji zadania: od kwietnia 2023 do września 2024. Całkowity koszt inwestycji to 1 803 013,50 zł, więc wkład własny Gminy wyniesie 721 205,40 zł

Źródło i zdjęcia: Powiat Białostocki

Dodaj komentarz