Europejskie Dni Dziedzictwa w Choroszczy

W dniach 10-11 oraz 17-18 września 2022 roku odbędą się Europejskie Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny odbywający się na trenie całej Europy. W ich ramach co roku we wrześniu można bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Europejskich Dni Dziedzictwa mają na celu edukację historyczną i kulturalną, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy również bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Choroszczańscy Muzealnicy przygotowali  dwie propozycje.

Miasta i rezydencje Jana Klemensa Branickiego wystawa planszowa na sali zielonej (10-11 września, godz. 10.00-17.00)

„Jan Klemens Branicki, ostatni z rodu Gryfitów, należał nie tylko do najbogatszych osób w kraju, ale wśród współczesnych znany był z talentów gospodarskich, które zyskały mu tytuł „najrządniejszego w Polszcze magnata”. Odziedziczony po przodkach majątek i dobra, które stanowiły uposażenie pełnionych funkcji, tworzyły rozległe włości o skomplikowanej strukturze. Terytorialnie znajdowały się one w trzech kompleksach, które ówcześnie zwane były dobrami krakowskimi, ruskimi i podlaskimi. Zapraszamy do podróży w czasie i przestrzeni po rozsianych na terytorium dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów miastach i rezydencjach Jana Klemensa Branickiego.

Ogrodowe fetes galantes – wykład (17 września, godz. 11.00)

Wykład ma na celu przybliżenie atmosfery i życia towarzyskiego magnackiego dworu Izabeli i Jana Klemensa Branickich. Motywem przewodnim będą fetes galantes – „wykwintne zabawy” eleganckiego towarzystwa będące symbolem epoki rokoka. Określenie „wykwintne zabawy”, jak żadne inne, trafnie określa charakter rozmaitych spotkań towarzyskich, które organizowano zarówno w Białymstoku, jak i w letniej rezydencji w Choroszczy. Podobnie jak w Wersalu wystawiano tu w naturalnej scenerii parku sztuki teatralne, opery, urządzano koncerty, tańce i bankiety pod gołym niebem. Choć nie miały one swojego malarskiego kronikarza, to zostały uwiecznione w licznych listach, pamiętnikach i okolicznościowych wierszach zarówno Polaków, jak i poddających się czarowi tego miejsca przybyszów z innych krajów.”

opis organizatora Muzeum Podlaskiego

W ramach Europejskich Dniach Dziedzictwa odbywa się szereg wydarzeń przygotowanych przez Muzeum Podlaskie. Szczegółowy program znajdziecie tutaj.

O Europejskich Dniach Dziedzictwa można przeczytać więcej na oficjalnej stronie wydarzenia (tutaj).

Grafika: Muzeum Podlaskie

na podst. mat. org. Muzeum Podlaskie, Europejskie Dni Dziedzictwa,

graf. Muzeum Podlaskie, Europejskie Dni Dziedzictwa

Dodaj komentarz