Dzień Organizacji Pozarządowych

Dziś 27 lutego obchodzimy Dzień Organizacji Pozarządowych. Organizacje pozarządowe (NGO) stanowią istotny element tkanki społecznej, angażując się w szeroki zakres działań na rzecz dobra publicznego. Ich rola i znaczenie są nieocenione.

NGO działają w różnych obszarach, poczynając od ochrony środowiska, przez wsparcie zdrowia publicznego, edukację, kulturę po prawa człowieka i pomoc humanitarną. Ich obecność i zaangażowanie są szczególnie widoczne w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski naturalne czy konflikty zbrojne, gdzie często są pierwszymi, którzy reagują i udzielają pomocy.

W Choroszczy działa wiele organizacji, które codziennie sprawiają że życie wiele osób jest łatwiejsze. To między innymi: Stowarzyszenie „Chcę Żyć”, Ochotnicza Straż Pożarna w: Choroszczy,Kruszewie, Rogowie, Rogówku, Barszczewie, Pańkach, Klepaczach, Izbiszczach, Żółtkach, Złotorii, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku O/Choroszcz, Związek Emerytów i Rencistów Koło Nr 15 w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość SKAŁA, Stowarzyszenie „Kruszewskie Warzywa Herbowe” Choroszczy, LZS Korona, Choroszcz, Miejsko — Gminny Klub Sportowy „Narew”, Stowarzyszenie LAMBADA Choroszcz.

W związku z obchodami Dnia Organizacji Pozarządowych, Redakcja Horyzontów Choroszczy pragnie złożyć serdeczne życzenia Wszystkim Organizacjom działającym w Gminie Choroszcz oraz tym na całym świecie, które codziennie pracują dla dobra społeczności lokalnych i globalnych. Wasza praca jest nieoceniona, a Wasze wysiłki inspirują nas do działania na rzecz lepszego jutra. Życzymy Wam wytrwałości, sukcesów i dalszej owocnej działalności na rzecz dobra wspólnego.

Redakcja Horyzontów Choroszczy

Dodaj komentarz