Dyżur pracowników Urzędu Pracy w Choroszczy

W dniu 14 czerwca 2022 r. w godz. 10.00-12.00 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców oraz osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, mieszkańców Gminy Choroszcz na spotkanie do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29.
 
W ramach wspólnego dyżuru pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
i Oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracownicy PUP w Białymstoku przekażą informacje:

– pracodawcom, planującym zatrudnienie osób bezrobotnych (w tym osób
 z niepełnosprawnością) o formach wsparcia oferowanych przez Urząd;
– osobom pozostającym bez zatrudnienia (w tym również osobom z orzeczoną
  niepełnosprawnością) o możliwości odbycia stażu, sfinansowania kosztów szkolenia, pozyskania środków publicznych (w tym środków PFRON) na założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedstawią aktualnie posiadane oferty pracy

Pracownik Oddziału Podlaskiego PFRON w Białymstoku udzieli Informacji o dofinansowaniu
do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz na temat refundacji składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Dodaj komentarz