Dofinansowania do oczyszczalni, pieców, fotowoltaiki i urządzeń gromadzących deszczówkę – trwają konsultacje uchwał

Od 20 do 27 września trwają konsultacje uchwał, które ogłosił Burmistrz Choroszczy. Uchwały dotyczą udzielania dotacji z budżetu gminy do ekologicznych rozwiązań dla gospodarstw domowych. Do konsultacji ogłoszono cztery uchwały, które dotyczą zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów:

– budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

– zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania;

– na zadania służące ochronie powietrza;

– kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wedle projektów uchwał o dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, zamieszkałe i jednocześnie zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Choroszcz, Oczyszczalnie będą dotowane do 50% kosztów, ale w kwocie nie wyższej niż 4000 złotych. Budowa instalacji wodnych może zostać maksymalnie uzyskać 3000 dotacji, zaś inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w przypadku ogniw fotowoltaicznych – nie więcej niż 5000 zł, natomiast w przypadku kolektorów słonecznych – nie więcej niż 2500 zł brutto. Dotacja na instalacje kotłów ma wynosić 4000 złotych.

Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego (tutaj).

W konsultacjach uchwał pod uwagę nie będą brane uwagi zwykłych obywateli. Mogą je zgłaszać jedynie organizacje pozarządowe zarejestrowane na trenie Gminy Choroszcz. Są to:

1. Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gminnych

2. Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej „Szansa” (PP)

3. Ochotnicza Straż Pożarna w: Choroszczy,Kruszewie, Rogowie, Rogówku, Barszczewie, Pańkach, Klepaczach, Izbiszczach, Żółtkach, Złotorii

4. Stowarzyszenie „Narwiańskie Przysmaki”

5. Stowarzyszenie „Warzywa Narwiańskie”

6. Związek Sybiraków Koło Terenowe Nr 15 w Choroszczy

7. Związek Emerytów i Rencistów Koło Nr 15 w Choroszczy

8. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku O/Choroszcz

9. Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy

10. Stowarzyszenie „Kruszewskie Warzywa Herbowe”

11. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy BADMINTON Choroszcz

12. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Narew”

13. Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość SKAŁA

14. Stowarzyszenie Gospodyń Domowych KUMOSZKI

15. Stowarzyszenie LAMBADA Choroszcz

16. Fundacja Pole Kultury

17. Stowarzyszenie „Chcę żyć”

18. LKS KORONA Choroszcz

Spis organizacji: BIP UM w Choroszczy

Jeżeli chcecie zgłosić swoje uwagi zachęcamy do kontaktu z członkami stowarzyszeń. Możecie też je wysłać na naszego maila do 25 września 2022 roku. Przekażemy je poprzez zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe.

Swoje uwagi, możecie też zgłosić Radnym Rady Miejskiej, którzy będą głosować na uchwałą. Mają oni prawo do wnoszenia o zmiany przed poddaniem uchwały pod głosowanie.

Dodaj komentarz