Do Śliwna po płody rolne i rękodzieło

Podczas XXXII Sesji Rady miejskiej, która odbyła się 25 marca 2022 przyjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Mieszkańcy gminy Choroszcz w każdy piątek i sobotę będą mogli nabyć produkty rolne, spożywcze oraz rękodzielnicze wykonane w domowych gospodarstwach rolnych. Miejsce wyznaczone przez uchwałę znajduje się na parkingu w Śliwnie (część działki o numerze geod. 136/9 obręb Kruszewo).

Podczas Sesji Radny Andrzej Kościuczyk zadał pytanie o przyczynę lokalizacji tak oddalonej od Choroszczy i skupisk ludzkich. Dodał że Rynek w Choroszczy mógłby być lepszym miejscem. Odpowiedzi udzielił sekretarz Mirosław Zalewski, który stwierdził że już podczas budowy tego obiektu zakładano że będzie to obiekt również z przeznaczeniem do handlu. Odpowiedź uzupełnił Burmistrz Choroszczy, który oznajmił że prowadzone były rozmowy z producentami i do tej pory nikt nie zgłosił potrzeby stoiska. Podkreślił że jeżeli znajdzie się grupa producentów chętnych do sprzedaży to Rada Miejska może takie miejsce wyznaczyć w nowej lokalizacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych Radnych.

Uchwała została podjęta w związku obwiązującą Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Nakłada ona na samorządy obowiązek wydzielenia miejsca do handlu w piątki i soboty. Zgodnie z zapisami ustawy miejsce te musi posiadać w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Aktualnie na terenie Choroszczy produkty prosto od wytwórców można kupić rano na parkingu przed sklepem Archelan (ul. Sienkiewicza). Klienci mogą nabyć tam jaja, warzywa, przetwory, owoce oraz w soboty wyroby mięsne. Sezonowo pojawiają się tam truskawki, wiśnie i czereśnie. W okresie Bożego Narodzenia sprzedawane są tam żywe drzewka. Miejsce te nie jest oficjalnym targowiskiem miejskim.

Dodaj komentarz