Czy w Radzie bez zmian? Relacja z I Sesji Rady Miejskiej

We wtorek 7 maja 2024 roku odbyła się I Sesja Rady Miejskiej IX Kadencji. Podczas niej nowo wybrani Radni oraz Burmistrz złożyli ślubowanie oraz wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy. Choć nie było tego w planie do porządku obrad wprowadzono pod głosowanie uchwały dotyczące wynagrodzeń Burmistrza i Radnych.

Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został Wojciech Jan Cymbalisty (KWW Nasza Choroszcz), który został zgłoszony przez swoją poprzedniczkę Beatę Marlenę Jeżerys (KWW Robert Wardziński Rozwój Na Lata). Uzyskał on poparcie 9 Radnych. Nie był jedynym Kandydatem na to stanowisko. Do piastowania tego stanowiska zgłoszono również Annę Oksztulską (KWW Wojciech Jastrzębski), która się zgodziła startować w wyborach na stanowosko przewodniczącej. Uzyskała ona głosy 6 Radnych (to o jeden więcej, niż ma komitet z którego startowała).

Stanowiska wiceprzewodniczących otrzymali dotychczasowa przewodnicząca Beata Marlena Jeżerys oraz nowicjusz w Radzie Robert Zieliński (KWW Roberta Zielińskiego). Podczas I sesji wybrano też składy Komisji.

Zaczęli od podwyżek

Choć nie było tego w planie I Sesji to Radni obradowali nad swoimi wynagrodzeniami oraz burmistrza. Wprowadzenie tych punktów zaproponował Sekretarz Gminy Choroszcz Mirosław Zalewski. Z projektami uchwał nie mieli możliwości zapoznania się Radni (przynajmniej ta część, która zgłaszała to podczas sesji). Finalnie za nowym porządkiem obrad zagłosowało 9 Radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 4 głosowała przeciw. Z relacji obecnych na sesji wiemy, że Radni podwyższyli swoje diety w stosunku do ubiegłej kadencji. Na dzień pisania tego artykułu wciąż nie ma udostępnionych uchwał z sesji oraz jej nagrania. Jak się pojawią w sieci przedstawimy je w innym artykule. Za wynagrodzeniami głosowano w następujący sposób:

 1. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym Rady Miejskiej w Choroszczy. – czas głosowania: 7 maja 2024, godz. 15:34, wyniki: ZA: 9, PRZECIW: 4, WSZTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: Łukasz Borysewicz (PRZECIW), Wojciech Jan Cymbalisty (ZA), Jacek Dąbrowski (ZA), Piotr Paweł Dojlida (ZA), Urszula Jaźwińska (ZA), Beata Marlena Jeżerys (ZA), Adam Kamieński (WSZTRZYMUJE SIĘ), Dariusz Kopczewski (PRZECIW), Piotr Krajewski (ZA), Anna Oksztulska (PRZECIW), Adrian Pilis (WSZTRZYMUJE SIĘ), Marcin Popławski (ZA), Dariusz Śliwonik (PRZECIW), Anna Wiszniewska (ZA), Robert Zieliński (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Choroszczy. – czas głosowania: 7 maja 2024, godz. 15:37, wyniki: ZA: 10, PRZECIW: 1, WSZTRZYMUJE SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: Łukasz Borysewicz (WSZTRZYMUJE SIĘ), Wojciech Jan Cymbalisty (ZA), Jacek Dąbrowski (ZA), Piotr Paweł Dojlida (ZA), Urszula Jaźwińska (ZA), Beata Marlena Jeżerys (ZA), Adam Kamieński (ZA), Dariusz Kopczewski (WSZTRZYMUJE SIĘ), Piotr Krajewski (ZA), Anna Oksztulska (PRZECIW), Adrian Pilis (WSZTRZYMUJE SIĘ), Marcin Popławski (ZA), Dariusz Śliwonik (WSZTRZYMUJE SIĘ), Anna Wiszniewska (ZA), Robert Zieliński (ZA)

Protokół z głosownia źródło BiP Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Podczas sesji ustalono również składy komisji. Po obsadzeniu tych stanowisk oraz obsadzeniu stanowisk Przewodniczącego i zastępców rysuje się powyborczy układ koalicyjny, który tworzą KWW Robert Wardziński, KWW Nasza Choroszcz wspierani przez część Radnych Niezależnych. Przedstawiciele Komitetu, który wprowadził najwięcej Radnych do Rady Miejskiej ma tylko jednego wiceprzewodniczącego w jednej z 4 Komisji. Widać to po kolejnych głosowaniach choćby na na przewodniczącego Komisji Finansów i Infrastruktury gdzie konkurowali Piotr Paweł Dojlida i Anna Oksztulska.

 1. Głosowanie w sprawie Za wyborem na przewodniczącego Komisji Finansów i Infrstruktury Piotra Pawła Dojlidę – czas głosowania: 7 maja 2024, godz. 15:14, wyniki: ZA: 9, : 1, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: Łukasz Borysewicz (BRAK GŁOSU), Wojciech Jan Cymbalisty (ZA), Jacek Dąbrowski (ZA), Piotr Paweł Dojlida (ZA), Urszula Jaźwińska (ZA), Beata Marlena Jeżerys (ZA), Adam Kamieński (ZA), Dariusz Kopczewski (BRAK GŁOSU), Piotr Krajewski (ZA), Anna Oksztulska (BRAK GŁOSU), Adrian Pilis (BRAK GŁOSU), Marcin Popławski (ZA), Dariusz Śliwonik (), Anna Wiszniewska (BRAK GŁOSU), Robert Zieliński (ZA)

 1. Głosowanie w sprawie Za wyborem na przewodniczącego Komisji Finansów i Infrstruktury Anny Oksztulskiej – czas głosowania: 7 maja 2024, godz. 15:15, wyniki: ZA: 6, : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9

Wyniki imienne: Łukasz Borysewicz (ZA), Wojciech Jan Cymbalisty (NIEOBECNI), Jacek Dąbrowski (NIEOBECNI), Piotr Paweł Dojlida (NIEOBECNI), Urszula Jaźwińska (NIEOBECNI), Beata Marlena Jeżerys (NIEOBECNI), Adam Kamieński (NIEOBECNI), Dariusz Kopczewski (ZA), Piotr Krajewski (NIEOBECNI), Anna Oksztulska (ZA), Adrian Pilis (ZA), Marcin Popławski (NIEOBECNI), Dariusz Śliwonik (ZA), Anna Wiszniewska (ZA), Robert Zieliński (NIEOBECNI)”

Protokół z głosownia źródło BiP Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Po wyborach Składy Komisji wygląda następująco:

1) Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy

 1. Piotr Krajewski – Przewodniczący
 2. Dariusz Śliwonik  – Wiceprzewodniczący
 3. Dariusz Kopczewski
 4. Adam Kamieński
 5. Beata Marlena Jeżerys

2) Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Choroszczy

 1. Adam Kamieński – Przewodniczący
 2. Jacek Dąbrowski – Wiceprzewodniczący
 3. Dariusz Kopczewski

3) Skład Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Miejskiej w Choroszczy

 1. Piotr Paweł Dojlida – Przewodniczący
 2. Urszula Jaźwińska – Wiceprzewodnicząca
 3. Anna Wiszniewska
 4. Beata Marlena Jeżerys
 5. Robert Zieliński
 6. Anna Oksztulska
 7. Adrian Pilis
 8. Łukasz Borysewicz

4) Skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy

 1. Anna Wiszniewska – Przewodnicząca
 2. Marcin Popławski – Wiceprzewodniczący
 3. Adam Kamieński
 4. Jacek Dąbrowski
 5. Piotr Krajewski
 6. Dariusz Śliwonik
 7. Adrian Pilis
 8. Łukasz Borysewicz

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Poniżej prezentujemy listę Radnych wraz z ich oficjalnymi mediami.

1. Jacek Dąbrowski – jdabrowski@rada.choroszcz.pl

2. Piotr Krajewski – pkrajewski@rada.choroszcz.pl

3. Adam Kamieński – akamienski@rada.choroszcz.pl Blog Adama Kamieńskiego

4. Marcin Popławski – mpoplawski@rada.choroszcz.pl

5. Robert Zieliński – rzielinski@rada.choroszcz.pl

6. Dariusz Kopczewski – dkopczewski@rada.choroszcz.pl

7. Anna Wiszniewska – awiszniewska@rada.choroszcz.pl

8. Urszula Jaźwińska – ujazwinska@rada.choroszcz.pl

9. Adrian Pilis – apilis@rada.choroszcz.pl

10. Beata Marlena Jeżerys – bjezerys@rada.choroszcz.pl

11. Łukasz Borysewicz – lborysewicz@rada.choroszcz.pl

12. Piotr Paweł Dojlida  – pdojlida@rada.choroszcz.pl

13. Anna Oksztulska – aoksztulska@rada.choroszcz.pl Oficjalny profil Radnej

14. Wojciech Jan Cymbalisty – wcymbalisty@rada.choroszcz.pl

15. Dariusz Śliwonik- dsliwonik@rada.choroszcz.pl Oficjalny profil Radnego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy lub Wiceprzewodniczący Rady w sprawie skarg i wniosków przyjmują obywateli w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, pokój nr 12 (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Nowo wybranym Radnym, Przewodniczącemu oraz Zastępcom Rady i Komisji, Burmistrzowi w tej kadencji życzymy owocnej pracy, opartej o głos i interes mieszkańców Gminy Choroszcz.

Fot. Choroszcz Nasza Rezydencja (źródło FB Choroszcz Nasza Rezydencja )

Na zdjęciu od lewej stoją:

Piotr Krajewski, Marcin Popławski, Anna Wiszniewska, Adam Kamieński, Beata Marlena Jeżerys, Piotr Paweł Dojlida, Jacek Dąbrowski, Robert Wardziński, Robert Zieliński, Wojciech Jan Cymbalisty, Urszula Jaźwińska, Adrian Pilis, Dariusz Śliwonik, Anna Oksztulska, Łukasz Borysewicz, Dariusz Kopczewski

Dodaj komentarz