Czy w gminie Choroszcz zniknie fundusz sołecki?

W dniu 23 marca 2023 roku zapowiedziano Sesję Rady Miejskiej, która ma odbyć się 31 marca. W materiałach do sesji znalazł się projekt uchwały, która ma na celu likwidację w 2024 roku funduszu sołeckiego. Zapis w projekcie uchwały brzmi „§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.”. Kiedy uchwała wejdzie w życie Burmistrz Choroszczy, który przygotowuje plan budżetu nie będzie miał możliwości umieszczenia w nim funduszu sołeckiego. Czy Radni zgodzą się na proponowaną likwidację funduszy sołeckich?

Czym jest fundusz sołecki?

„Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe.” (gov.pl)

Z funduszy sołeckich często są realizowane są przedsięwzięcia, które mają służyć całej wsi. Przeznaczane są często na remonty świetlic, ich wyposażenie, nasadzenia drzew, budowę placów zabaw, zajęcia pozalekcyjne, wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. To mieszkańcy sami decydują, co im jest potrzebne i na to przeznaczają pieniądze z funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki często pomnaża swoją wartość. Podczas realizacji inwestycji lub przedsięwzięć niejednokrotnie włączają się realizację mieszkańcy, nie biorąc za to pieniędzy. Na przykład jeżeli z funduszu sołeckiego ma być zakupiona wiata, to mieszkańcy we własnym zakresie przygotowują pod nią teren, pomagają w jej montażu. Gmina wówczas nie musi ponosić dodatkowych kosztów.

Coraz więcej gmin decyduje się na likwidację funduszy sołeckich. Jakie są tego powody? Często te fundusze są nie na rękę rządzącym. Nie mają oni na nie realnego wpływu. Gdy nie ma funduszu sołeckiego, o inwestycjach na terenie wsi decyduje rada. Może wówczas podjąć decyzję taką, jaka jej odpowiada. Nie koniecznie zawsze musi być ona tożsama z tym, co chcą mieszkańcy danego sołectwa. Zapytaliśmy o sprawę likwidacji kilkoro sołtysów i sołtysek z terenu naszej gminy. O zamierzaniach likwidacji funduszu dowiedzieli się od nas. 

Jaka jest przyczyna likwidacji funduszu sołeckiego w Gminie Choroszcz? Czy było to konsultowane z sołtysami, radami sołeckimi oraz Radnymi i czy będzie jakaś alternatywa dla funduszy sołeckich zapytaliśmy mailowo Urząd Miejski w Choroszczy. Gdy otrzymamy odpowiedź podzielimy się z nią z Wami.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej (źródło: Biuletyn Informacji Publicznej UM Choroszcz). Projekt można zobaczyć tutaj.

(źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, GOV pl)

Dodaj komentarz