Czy ulica Słowackiego zostanie przebudowana?

W piątek 24 czerwca o godz. 17:00, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Powstania Styczniowego 26A w Choroszczy odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Choroszczy.  

W porządku obrad jest punkt nr 3, który naszym zdaniem jest bardzo ważny dla mieszkańców i naszych czytelników: Omówienie sprawy przeniesienia na rzecz Gminy Choroszcz prawa własności do nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, na których położone są ulice lub elementy ulic Słowackiego i Powstania Styczniowego wymienionych we wniosku złożonym przez członków Spółdzielni, w zakresie niezbędnym do realizacji przez Gminę Choroszcz inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic Powstania Styczniowego, Rumiankowej i Juliusza Słowackiego w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Zadaliśmy w tej sprawie kilka pytań: zarówno do Urzędu Miejskiego w Choroszczy, jak i do Spółdzielni Mieszkaniowej. Odpowiedzi udzielił nam jedynie Prezes Spółdzielni Adam Jakubowski.

Dowiedzieliśmy się, że wniosek o przeniesienie prawa własności złożyło kilkudziesięciu mieszkańców Spółdzielni. Dotyczy on przeniesienia własności działek o łącznej powierzchni ok./ponad 6300 m2 wg. wyrysów koncepcyjnych. Zapytaliśmy, jaka jest wartość planowanego przekazania tych działek pod inwestycję i ile na tym zarobi Spółdzielnia.  Z informacji jakie posiada Spółdzielnia, Gmina Choroszcz oczekuje nieodpłatnego przekazania tych nieruchomości na rzecz Gminy. Potencjalnej wartości tych nieruchomości Prezes Jakubowski nie może określić – do tego niezbędna jest wycena wykonana przez rzeczoznawcę nieruchomości. 

Prezes Jakubowski poinformował, że lista osób, które złożyły ten wniosek, koncepcja nowego układu komunikacyjnego oraz pozostałe dokumenty, które będą omawiane na Walnym Zgromadzeniu są dostępne dla członków Spółdzielni i można się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

Zgodnie z informacją Prezesa osoby uprawnione zapoznały się z dokumentami. Z oczywistych względów  listy mieszkańców, którzy zgłosili ten wniosek nie publikujemy. Natomiast poniżej znajduje się nasz rysunek na podstawie dostępnej w Spółdzielni koncepcji komunikacyjnej proponowanej przez Urząd Miejski w Choroszczy. 

Wynika z niej, że dotychczas „ślepa” ulica Słowackiego zostanie w pobliżu sklepów „Chorten” i dawny „Dominik” połączona skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ulicami Powstania Styczniowego oraz Rumiankową. Jezdnie będą miały szerokość 6 metrów, będą „wyniesione” przejścia dla pieszych – można więc wnioskować, że wyglądem i parametrami będą zbliżone np. do dotychczasowych ulic Mickiewicza, Powstania Styczniowego, Branickiego czy Sienkiewicza. Nowy układ komunikacyjny poprzez ulice Piłsudskiego i nowy most będzie dobrym połączeniem z ulicą Białostocką i drogą w kierunku Sienkiewicz. Powstanie tej inwestycji skróci niektórym mieszkańcom drogę, ale konsekwencją jest znaczne zwiększenie ruchu, głównie na ulicy Słowackiego. 

fot. z projektu, wprawa autorskie należą do projektanta.

 

Jest duże prawdopodobieństwo, że wdrożenie tych planów sprawi, że będzie to jedna z bardziej ruchliwych ulic w naszym mieście.  Mogą o tym zadecydować członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej podczas Walnego Zgromadzenia Członków.  A Wy jak uważacie? Co jest lepsze dla mieszkańców Choroszczy?  

Czy tak się stanie? Głos w tej sprawie zabiorą mieszkańcy Spółdzielni podczas Walnego Zgromadzenia Członków i to oni zadecydują czy objęte projektem nieruchomości zostaną przekazane bezpłatnie Gminie Choroszcz.

3 komentarze do “Czy ulica Słowackiego zostanie przebudowana?”

  1. Nie podoba mi się to rozwiązanie. Dla mieszkańców, szczególnie starszych, utrudni bezpieczne poruszanie się, zmniejszy znacząco miejsca odpoczynku i spacerów na świeżym powietrzu, powstanie obszar kolejnej „asfaltowej czy brukowanej pustyni”, a to już mamy chyba w nadmiarze na rynku i pod szpitalem. Przy zmianach aury ( upały będą co roku ) ta inwestycja źle rokuje dla ludzi, może ucieszą się kierowcy, ale i oni muszą kiedyś opuścić samochody…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz