Czy rzeka Horodnianka jest zanieczyszczona?

Zgłosił się do nas mieszkaniec Choroszczy zaniepokojony niemiłą wonią wydobywającą się z Horodnianki przy mostku na drodze do Ruszczan, którą wyczuł w ostatnim czasie podczas spacerów z psem. Zainteresowała go przyczyna tego stanu i czy nie ma to związku z działalnością znajdującej się nieopodal oczyszczalni ścieków. 

Odwiedziliśmy to miejsce i faktycznie zapach nie jest przyjemny, w rzece jednak pływają kaczki, a woda podczas naszej wizyty nie była specjalnie mętna. Oczyszczalnia od miejsca wskazanego przez mieszkańca Choroszczy znajduje się w odległości ok. 400 metrów w linii prostej. W związku z tym we środę wysłaliśmy  zapytania do Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy, który zarządza choroszczańską oczyszczalnią. Do czasu dzisiejszej publikacji artykułu nie uzyskaliśmy odpowiedzi, gdy ją uzyskamy pojawi się nowa publikacja na ten temat.

AKTUALIZACJA 23.12.: Odpowiedź ZECWiK TUTAJ.

Przesłane pytania:

1. Czy istnieje infrastruktura techniczna, która umożliwia odprowadzanie ścieków/wody/innych frakcji/cieczy powstałych w procesach oczyszczania z oczyszczalni do rzeki Horodnianka?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „Tak” to proszę o odpowiedź na kolejne pytania:

2. Proszę o wskazanie jej przebiegu i ujścia do rzeki Horodnianka na mapie.
3. Czy w ostatnim czasie dochodziło do spuszczania ścieków/wody/innych frakcji z oczyszczalni do rzeki Horodnianka?
4. Czy takie spusty substancji z oczyszczalni są bezpieczne dla środowiska?
5. Jak często takie spusty mają miejsce? Czy jest to np. regularne odprowadzanie?

Dodaj komentarz