Czy posiłki w gminnych szkołach i przedszkolach są dobre?

Otrzymaliśmy prośbę od jednego z rodziców ucznia Szkoły Podstawowej w Choroszczy o podjęcie tematu posiłków serwowanych w szkole. Wg niego jakość posiłków pozostawia wiele do życzenia i dzieci niechętnie je spożywają. Postanowiliśmy się zająć tym tematem i zapytanie skierowaliśmy do Centrum Usług Wspólnych (dawniej Zespół Obsługi Szkół), które sprawuje nadzór nad jednostkami oświatowymi w naszej gminie. Oprócz wspomnianej SP w Choroszczy temat rozwinęliśmy do wszystkich placówek edukacyjnych.

Andrzej Winnicki – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych odpowiedział nam, że do CUW nie wpłynęły od rodziców żadne uwagi dotyczące jakości posiłków. Wybór firm cateringowych dostarczających posiłki do szkół podstawowych oraz przedszkola w Barszczewie, organizują corocznie, indywidualnie dyrektorzy poszczególnych placówek. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy ma własną kuchnię gdzie posiłki są przyrządzane we własnym zakresie i nie korzysta z usług firmy cateringowej. 

Szkoła Podstawowa w Choroszczy i Przedszkole w Barszczewie, ze względu na wartość zamówienia, przeprowadzają postępowania na podstawie art. 3 i art. 275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szkoła Podstawowa w Złotorii wyłania wykonawcę na podstawie zapytań ofertowych (zamówienie nie przekracza wartości o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)).

Postępowania przetargowe w Szkole Podstawowej w Choroszczy i w Przedszkolu Samorządowym w Barszczewie oraz konkurs ofert w Szkole Podstawowej w Złotorii wygrała firma Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszyński, ul Jarzębinowa 2a, 15-793 Białystok, która zaoferowała najniższe ceny we wszystkich postępowaniach.

Zapytaliśmy również o kwoty stawek żywieniowych. Zgodnie z art. 106 ust 4. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm),  składają się dwa czynniki: koszt „wsadu do kotła” (opłatę pokrywają rodzice) oraz koszt wytworzenia posiłku (opłatę pokrywa Urząd Miejski w Choroszczy).

Koszty posiłków w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z ponoszonymi kosztami przedstawiają się następująco:

1.      Szkoła Podstawowa w Choroszczy: koszt rodziców – 4,95 zł, koszt Urzędu – 2,95 zł. 
2.      Szkoła Podstawowa w Złotorii: koszt rodziców – 5,55 zł, koszt Urzędu – 2,95 zł.
3.      Przedszkole Samorządowe w Barszczewie: koszt rodziców– 7,00 zł, koszt Urzędu – 4,00 zł.
4.      Przedszkole Samorządowe Choroszczy: koszt rodziców – 7,00 zł. Koszty Urzędu są zmienne, gdyż PS w Choroszczy ma własną kuchnię, pracowników itp.

MACIE INNY TEMAT, KTÓRY MIELIBYŚMY PODJĄĆ? PISZCIE DO NAS!
REDAKCJA@HORYZONTYCHOROSZCZY.PL LUB PRZEZ WIADOMOŚĆ NA FB

Dodaj komentarz