Czy Łosie niszczą uprawy?

Zgłosiła się do nas jedna z mieszkanek gminy, która sygnalizuje problem z niszczeniem upraw przez łosie. Dane liczbowe wskazują, że liczba łosi stale rośnie, a wraz z nią straty rolników. Zwierzęta nie są już w stanie pomieścić się w naturalnych siedliskach, co zmusza je do szukania pożywienia poza lasami, na polach i użytkach rolniczych. 

Czy oprócz naszej czytelniczki ten problem mają też inni rolnicy z terenu naszej gminy? Dajcie znać – pomoże to zgłosić problem w odpowiednich instytucjach. 

Napisaliśmy rownież w tej sprawie do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz do Podlaskiej Izby Rolniczej – gdy otrzymamy odpowiedź uzupełnimy ten artykuł. 

Dodaj komentarz