Czy konsultacje powinny zostać wydłużone?

31 października na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy pojawiła się informacja o przeprowadzeniu konsultacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Choroszcz na lata 2022-2025. 

Czas na składanie uwag wyznaczono na 22 listopada. Napisaliśmy o tym 1 listopada TUTAJ. Jak zwrócił nam uwagę jeden z czytelników, w dokumentach źródłowych w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Choroszczy nie ma jednak najważniejszego pliku, czyli projektu programu. Jak więc można wziąć udział w konsultacjach bez znajomości najważniejszego dokumentu?

Wydaje się, że właściwym powinno być wydłużenie konsultacji o ten okres 13 dni (na chwilę publikacji tego artykułu), kiedy nie było dostępu do projektu programu. Na głównej stronie Urzędu Miejskiego oraz stronach gminnych mediów także nie ma informacji o przeprowadzeniu konsultacji, trzeba się „mocno zagłębić” w Biuletynie Informacji Publicznej aby znaleźć informację o konsultacjach. 

Oczywiście zwróciliśmy się mailowo do Urzędu w tej sprawie i liczymy, że „błąd” zostanie niezwłocznie naprawiony, a czas na składanie uwag w konsultacjach wydłużony. 

Dodaj komentarz