Czy istnieje problem z wilkami?

W ostatnim czasie jest zwiększona liczba niebezpiecznych zdarzeń z udziałem wilków. Gatunek ten zwiększa swoją liczebność i zasięg, przez co coraz częściej dochodzi do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, również na terenach, na których zwierzęta te od dawna nie były widywane. W kwietniu media informowały o problemie z wilkami na terenie Gminy Choroszcz. Materiał na ten temat przygotowała TVP Białystok, Radio Białystok i strona Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Postanowiliśmy dopytać w tej kwestii instytucje, które odpowiadają za wilki oraz zgłoszenia i wypłatę odszkodowań. Na wstępie zapytanie skierowaliśmy do Regionalnego Oddziału Polskiego Związku Łowieckiego i PZŁ odpowiedział nam, że za wilki nie odpowiada i skierował nas do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która odpowiada za wilki. 

Spytaliśmy ile szkód w latach 2022 i 2023 ile szkód z terenu Gminy Choroszcz zostało zgłoszonych oraz dla ilu osób/gospodarstw zostało wypłacone odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki.

RDOŚ w Białymstoku odpowiedziała,  że w latach 2022-2023 (do końca kwietnia) nie prowadził postępowań w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki na terenie gminy Choroszcz.

Dodaj komentarz