„Człowiek kulturalny, czyli nowe kompetencje komunikacyjne” – warsztaty

We wtorek 16 kwietnia 2024 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się otwarty warsztat pt. „Człowiek kulturalny, czyli nowe kompetencje komunikacyjne” prowadzony przez prof. dr hab. Alicję Kisielewską, dziekan Wydziału Studiów Kulturowych. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00 i potrwa do 19:30. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny

Każdy człowiek posiada pewien zasób kompetencji kulturowych, ale w sytuacji zmieniającej się bardzo szybko kultury coraz częściej w różnych sytuacjach okazują się one niewystarczające. Warto więc nauczyć się nowych kompetencji komunikacyjnych związanych z nowymi sytuacjami zawodowymi, prywatnymi, ale też z pandemią, aby skutecznie porozumiewać się z innymi.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Akademia kompetencji kulturowych mieszkańców województwa podlaskiego”, realizowanego dzięki programowi „Nauka dla Społeczeństwa”.

na podst. mat. org. (kulturoznawstwo.uwb.edu.pl, kultura.choroszcz.pl)

graf. M-GCKiS (kultura.choroszcz.pl)

Dodaj komentarz