Czasowe wyłączenia wody w Porosłach

Informujemy mieszkańców, iż w środę i czwartek (4 – 5 października) w godzinach 8:00  – 15.00 nastąpią czasowe wyłączenia wody w miejscowości Porosły: ul. Sadowa.

Wprowadzenie tych ograniczeń jest koniecznie ze względu na pracę na istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sadowej w miejscowości Porosły. Jakość wody bezpośrednio po wykonanych pracach może ulec czasowemu pogorszeniu.

Źródło: ZECWiK w Choroszczy

Dodaj komentarz