Colloquia Braniciana w Choroszczy

W sobotę 18 czerwca o godz. 11.00 zapraszamy wszystkich miłośników historii do Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy na drugie spotkanie z cyklu Colloquia Braniciana❗

Tematem sesji będzie Wojsko. Wykład pt. „Na straży dóbr magnackich i bezpieczeństwa publicznego – prywatne siły zbrojne na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w połowie XVIII wieku” wygłosi dr hab. Maciej Trąbski – historyk, profesor nadzwyczajny Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistycznego-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Prelekcji będzie towarzyszyć prezentacja strojów i uzbrojenia z epoki przez grupy rekonstrukcyjne Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz Regiment Pieszy Koronny Królewicza.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy dostaną zaproszenie na gorącą ucztę, pyszną grochówkę!

🎖Po wydarzeniach w Choroszczy grupy rekonstrukcyjne przeniosą się do Białegostoku, gdzie o godz. 14.15 na dziedzińcu Ratusza ponownie odbędzie się prezentacja strojów i uzbrojenia z epoki oraz pokaz musztry.

📣𝐂𝐨𝐥𝐥𝐨𝐪𝐮𝐢𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧𝐚 to nowa seria spotkań Muzeum Podlaskiego popularyzująca dokonania rodu Branickich herbu Gryf na Podlasiu oraz dzieje i kulturę osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej.

(treść i grafika: Muzeum Podlaskie w Białymstoku)

Dodaj komentarz