Co kupić dla nowych uczniów Szkoły Podstawowej?

Wakacje miną bardzo szybko i niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny. To duże przeżycie szczególnie dla rodziców najmłodszych uczniów, którzy rozpoczną edukację w szkole. Co trzeba kupić? Jakie przybory? Jakie podręczniki? Poniżej przedstawiamy „ściągawkę”. 

Szkoła Podstawowa w Choroszczy opublikowała listę rzeczy jaką powinni przynieść do szkoły uczniowie oddziały przedszkolnego (klasy 0) oraz klas pierwszych. Jest też lista podręczników jakie należy zakupić dla uczniów klas 0-3. Podręczniki w klasach 1, 2, 3 do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego zapewnia  szkoła (rodzic nie kupuje). Jedynie rodzice kupują podręczniki do religii katolickiej.  W oddziale przedszkolnym tzw. „zerówce” rodzice sami kupują podręczniki, które są w wykazie udostępnionym przez szkołę. Listy przyborów i podręczników znajdują się w „linkach” poniżej.

Oddział przedszkolny (klasa 0):
lista przyborów
lista podręczników

Klasa pierwsza:
lista przyborów
lista podręczników

Klasy 2-3:
lista podręczników

Dodaj komentarz