Co kandydaci do Senatu mają do powiedzenia mieszkańcom Choroszczy? – Zbigniew Cezary Kasperczuk

Dnia 15 października 2023 roku obywatele i obywatelki Polski wybiorą swoich reprezentantów, którzy zasiądą w sejmowych i senackich ławach. Gmina Choroszcz w wyborach do Senatu należy do 60 okręgu w skład którego wchodzą powiaty białostocki, sokólski oraz miasto Białystok. Kandyduje w nim trzech kandydatów:

1 GROMKO Mariusz Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,

2 KASPERCZUK Zbigniew CezaryKW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ,

3 ŻYWNO Maciej Zenon KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

By mieszkańcy Gminy Choroszcz mogli lepiej poznać poglądy i plany kandydatów 19 września wysłaliśmy im 20 pytań z prośbą o odpowiedź. Co 2 dni będziemy publikować odpowiedzi kandydatów do senatu z okręgu 60. Odpowiedzi publikujemy alfabetyczne. Drugi jest kandydat Konfederacji Zbigniew Cezary Kasperczuk.

KASPERCZUK Zbigniew Cezary o sobie:

Mam 53 lata. Urodziłem się w Białymstoku. Od blisko dwóch dekad jestem lokalnym przedsiębiorcą prowadzącym rodzinną firmę w branży reklamowej. Mam dwójkę dzieci i jestem szczęśliwym dziadkiem trójki wnuków. Jestem działaczem społecznym. Od 13 lat w ramach Stowarzyszenia Motoserce rokrocznie współorganizuję w Białymstoku zbiórkę krwi pod hasłem MOTOSERCE – Oddając Krew Ratujesz Życie.

Czynnie biorę udział w organizacji lokalnych wydarzeń patriotycznych oraz wspieram organizację Marszów Dla Życia i Rodziny w Białymstoku. Mam benzynę we krwi, dlatego jestem miłośnikiem motocykli. Pasjonuję się też ogrodnictwem permakulturowym. Wraz z żoną prowadzę ogród warzywny i produkujemy zdrową żywność na własne potrzeby.

Poniżej przedstawiamy 20 pytań, które zdaliśmy mailowo.

1 Czy czuje się Pan odpowiednio przygotowany do pełnienia funkcji senatora?

Tak jestem odpowiednio przygotowany. Senat potrzebuje ludzi poważnych i aktywnych. Konfederacja, jako trzecia siła polityczna w kraju nie zamierza oddawać pola konkurencji i do Senatu wystawia swoich najlepszych ludzi.

2, Jakie ma Pan związki z Białostocczyzną? Czy często Pan bywa w naszej Gminie i zna jej potrzeby?

Urodziłem się w Białymstoku i od blisko dwóch dekad jestem lokalnym przedsiębiorcą prowadzącym rodzinną firmę. Tu także prowadzę działalność społeczną i polityczną. Często bywam w Gminie Choroszcz ze względu na charakter mojej pracy jak i z faktu, że mieszkam w sąsiedniej Gminie Dobrzyniewo Duże.

Ostatnio Gmina jak i sama Choroszcz bardzo się rozbudowuje. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe, domy i lokale. Za tym wszystkim nie nadąża infrastruktura techniczna jak i społeczna. Brakuje dróg, uzbrojonych terenów, a także w kwestiach społecznych brakuje dla dzieci nowych miejsc w przedszkolach, czy szkołach.

3 Senat to wielka polityka, często daleko od zwykłych ludzi. Jak ma Pan zamiar pozostawać w kontakcie z mieszkańcami gminy Choroszcz?

Jestem bardzo przywiązany do Podlasia w związku z tym nie wyobrażam sobie pewnego rodzaju “zdrady” na rzecz stolicy. Mam tu rodzinę, dzieci, wnuki i przyjaciół. Bliska, bo po sąsiedzku Gmina Choroszcz nie pozostanie bez swojego Senatora.  

4 Co Pan jako kandydat może zaoferować i chciałby obiecać mieszkańcom naszej gminy?

Przede wszystkim jako Senator chcę znacząco wesprzeć Posłów Konfederacji w realizacji naszego programu i zmniejszyć obciążenia podatkowe, aby mieszkańcy Gminy Choroszcz, a także wszyscy mieszkańcy woj. podlaskiego nie stali przed dylematem, czy zamykać swoją działalność gospodarczą, czy iść na bezpłatny urlop po jej zamknięciu. W Polsce są potrzebne duże reformy w sferze uproszczenia i zmniejszenia podatków dzięki którym utrzymamy miejsca pracy i bezpieczne miejsca do życia.

5 Jeżeli zdobędzie Pan mandat senatora, co będzie Pana priorytetem w najbliższym czasie po wyborach?

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce jest trudna. Małe i średnie firmy borykają się z dużymi problemami natury ekonomicznej. Szczególnie widać to na Podlasiu. Za cel postawiłem sobie pomoc w rozwoju tego sektora oraz pracę w komisji senackiej dotyczącej gospodarki narodowej. 

6 Dużo się ostatnio mówi o konflikcie samorządów z władzami centralnymi. Jak Pan uważa, rola samorządu powinna się umacniać, czy może powinna być umniejszana na rzecz władz centralnych?

Jako wolny człowiek jestem za tym, aby jak najwięcej kompetencji było w samorządzie. Samorząd nie może być w roli proszącego swojego Pana o jałmużnę na drogę, czy na przedszkole. Ludzie muszą czuć się gospodarzami w danej miejscowości, czy gminie. Dopiero wtedy pójdzie za tym realny rozwój, a ludziom zacznie się żyć dostanio i bezpiecznie. Niestety rząd PIS wrócił do swoich korzeni tworząc centralne zarządzanie PRL 2.0 decydując o wszystkich i o wszystkim poziomu Warszawy. To trzeba zmienić !

7 W wielu gminach mieszkańcy cierpią na politycznych konfliktach pomiędzy różnym szczeblami samorządu np. w gminie rządzi inne ugrupowanie niż w powiecie, co finalnie skutkuje niedogadywaniem się w wielu sprawach i brakiem wspólnych inwestycji i działań. Czy ma Pan pomysł jak można rozwiązać ten problem?

Jeśli w danym powiecie Starosta jest wybierany przez grupę radnych, a nie przez mieszkańców to rzeczywiście jest duży problem. Tak naprawdę grupa kilkunastu ludzi decyduje o tym kto będzie Starostą i jaka grupa polityczna będzie sprawować władzę. W większości przypadków jest to temat pewnych układów politycznych, które funkcjonują na danym terenie gdzie mieszkańcy mają na to mały wpływ. W gminach Burmistrzowie i Wójtowie wybierani są w wyborach bezpośrednich gdzie każdy z nich musi ukłonić się do każdego mieszkańca. To mieszkańcy są ich pracodawcami, dlatego inaczej starają się funkcjonować. Mamy wtedy inną relację między mieszkańcem, a Burmistrzem. Rola rady gminy jest rolą wskazująca kierunki rozwoju i kontrolująca pracę Burmistrza. Co można zmienić? Wprowadzić bezpośrednie wybory Starosty, jeśli będzie to możliwe. Dziś niestety Polska ma inne problemy i wyzwania, a nie działalność w tym zakresie.

8 Województwo Podlaskie to 3 mandaty senatorskie. Jeżeli w innych okręgach wygrają przedstawiciele innych ugrupowań politycznych czy zamierza Pan z nimi współpracować dla dobra regionu?

Oczywiście, że tak.  Dobro regionu jest naszym wspólnym dobrem.

9 W wielu gminach w Polsce rosną tzw. małe dyktatury. Włodarze jednoosobowo decydują o wszystkim. Od tego kogo zatrudniać lub nie zatrudniać, czyje dzieci przyjmować na zajęcia dodatkowe w ośrodkach kultury, kto z mieszkańców dostanie dofinansowania na różne działania lub inwestycje lub jakie projekty się zakwalifikują do głosowania w budżecie obywatelskim. Czy ma Pan pomysł, jak w takich miejscach przywrócić możliwość wpływu mieszkańców na swoje miejsce zamieszkania? Czy jako senator będzie Pan dział na rzecz wspierania demokracji w małych miejscowościach Jeżeli tak to w jaki sposób?

Tak, oczywiście będę działał na rzecz wspierania demokracji w małych miejscowościach. To mieszkańcy powinni decydować co się w tych miejscach dzieje. Przede wszystkim jest potrzeba działać w przestrzeni podniesienia u ludzi świadomości wyborczej i zaangażowania się w życie publiczne mieszkańców. Jeśli stoisz z boku i nie bierzesz udziału w głosowaniach wówczas taki dyktator przejmuję władzę i zaczyna sobie rościć prawa do decydowania o wszystkim i wszystkich. Zaangażowanie się w życie publiczne jest podstawowym elementem wolności człowieka, ale również prawem i obowiązkiem. „Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie” – Roman Dmowski.

10. W wielu małych gminach, w tym również w Choroszczy odczuwalny jest problem nierównego dostępu do oferty edukacyjnej dzieci i młodzieży. Jak według Pana należy go rozwiązać?

Na prośbę kandydata doprecyzowaliśmy pytanie. Chodzi nam o zajęcia pozalekcyjne, ale też szkoły kierunkowe np. sportowe, tańca, muzyczne, artystyczne, do których osoby z małych miejscowości mają utrudniony dostęp. Jak otrzymamy odpowiedź opublikujemy ją.

11. Co zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali nie tylko z Gminy Choroszcz, ale również z regionu?

Głównym i stałym czynnikiem motywującym do emigracji są wyższe zarobki za granicą. Młode pokolenie oczekuje od naszego Państwa zagwarantowania takich warunków życia, aby nie musiało opuszczać naszego kraju za chlebem, aby mogło swoją ciężką pracą się bogacić, zakładać rodziny w poczuciu, że będzie w stanie je utrzymać, a przy okazji wyjechać dwa razy do roku na wakacje, mieć własny dom i samochód. Tego nie oferuje obecny rząd, który swoją polityką podnoszenia obciążeń finansowych dla Polaków pogłębia ten kryzys. Konfederacja proponuje: kwotę wolną od podatku w wysokości 12x minimalnego wynagrodzenia, likwidację drugiego progu podatkowego ustawiając PIT na 12%, rozszerzenie ulgi dla młodych (do 26 roku życia) o osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwolnienie lokat i obligacji z podatku Belki, szeroki wachlarz uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorców, ulgę kredytową (odsetki od kredytu na jedną nieruchomość mieszkalną będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania) oraz dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców.

12 Mieszkańcy Choroszczy często muszą czekać w długich kolejkach do specjalistów lub jechać w odległe miejsca by szybciej się do nich dostać. Jak Pana ugrupowanie chce rozwiązać ten problem?

Chcemy rozbić monopol NFZ poprzez wprowadzenie na rynek wielu ubezpieczycieli gdzie pozycja świadczeniobiorców ulegnie radykalnemu wzmocnieniu. Spowoduje to konkurencyjność na rynku świadczeń zdrowotnych i co za tym idzie podniesienie jakości usług medycznych. Ostatnie czasy pokazały, że ciągłe dosypywanie pieniędzy do systemu opieki zdrowotnej nic nie zmienia, a wręcz pogarsza jego funkcjonowanie. Przykładem tego jest 200tys. nadmiarowych zgonów i totalny paraliż służby zdrowia podczas pandemii. Rozwiązanie przez nas proponowane to sprawdzone schematy z niemieckiego systemu służby zdrowia, który pod względem jakości leczenia jest jednym z najlepszych na świecie. Celem naszej reformy jest dobro pacjenta, podniesienie jakości ochrony zdrowia i ograniczenie kosztów, a nie spełnienie jakiś sztywnych ideologicznych założeń.

13 Czy według Pana aktualne polityka socjalna jest odpowiednia? Jak należy ją zmienić, by była lepsza i dla gospodarki i osób potrzebujących?

Podstawową funkcjonowania polityki socjalnej jest zwiększenie dochodów Polaków i skierowanie pomocy wyłącznie do osób potrzebujących np. niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los, czy niezaradnych. Przede wszystkim trzeba dać ludziom możliwość zarabiania i bogacenia się poprzez aktywizację zawodową, nie obciążanie ludzi kolejnymi daninami, opłatami, nowymi podatkami i składkami. Dobrobyt bierze się z pracy, przedsiębiorczości i oszczędności. Jeśli Państwo nie będzie przeszkadzać pracodawcom i pracownikom to polityka socjalna będzie też stała na dobrym poziomie.

14 Choroszcz znajduje się niedaleko granicy z Białorusią. Aktualnie mieszkańcy bezpośrednio raczej nie odczuwają skutków tzw. kryzysu migracyjnego oraz wojny ukraińsko-rosyjskiej. Jaki ma Pan pomysł na zapewnienie bezpieczeństwa i przygotowania obywateli na ewentualny konflikt zbrojny lub wojnę hybrydową?

Nieodzownym warunkiem skutecznego działania w sytuacji kryzysowej jest odpowiednia postawa i przygotowanie obywateli. Konfederacja postuluje poszerzenie oferty dobrowolnych szkoleń dla cywilów, organizowanych przez Siły Zbrojne oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, a także zwiększenie profesjonalizmu obowiązkowych szkoleń rezerwistów. Harmonogram szkoleń powinien być znany i dostępny z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć biurokratycznego zamętu i antagonizowania obywateli wobec aparatu państwowego w sytuacji, gdy zostają oni niespodziewanie „wyrwani” z ram swojego codziennego życia rodzinnego i zawodowego. W dobie trwającego konfliktu za naszą wschodnią granicą władzom państwowym nie wolno przegapić okazji do ukierunkowania przebudzonego, patriotycznego sentymentu obywateli w skonkretyzowane ramy szkoleń militarnych i z zakresu obrony cywilnej, a także atrakcyjnej (również finansowo) oferty dołączenia do struktur armii zawodowej lub Wojsk Obrony Terytorialnej.

15 Jak zasilić budżety gmin, tak by jak najwięcej pieniędzy zostawało na miejscu i mogli o nich decydować mieszkańcy, którzy najlepiej wiedzą czego im potrzeba?

Nie możemy zapominać, że musimy ponosić pewne koszty jako obowiązek wobec państwa unitarnego, ale nie tak potężne jak obecnie. Przeszkadza w tym obecny system , czyli wspomniane wcześniej centralne zarządzanie i decyzyjność o wszystkich i o wszystkim poziomu Warszawy. To zło, które trzeba w kolejnej kadencji rządu zlikwidować! Gminy muszą mieć większą decyzyjność w wydawaniu środków. Niestety aby tak się stało Polska musi się rozwijać gospodarczo i gonić bogatsze od siebie kraje. Potrzebne są bardzo silne impulsy: proste i niskie podatki, wolność gospodarcza, maksymalne uproszczenie przepisów, redukcja biurokracji. Musimy obniżyć podatki, a przy tym powstrzymać pro-inflacyjne rozdawnictwo i dodruk pieniądza. Dopiero wtedy system gospodarczy będzie prosty, zarobki wyższe, a inflacja nie będzie pożerać naszych dochodów, oszczędności i środków samorządowych.

16 Jak Pan uważa, czy aktualny system podatkowy jest odpowiedni, czy może wymaga zmian?

Podatki w Polsce są skomplikowane, a ich pobór bardzo drogi i nieefektywny. Metody działania aparatu fiskalnego są często o wiele gorsze w skutkach niż same podatki. Dlatego uważam , że obecny system wymaga gruntownych zmian idących w kierunku upraszczania i obniżania podatków przy jednoczesnym obniżeniu wydatków.

17 Jak według Pana należy wspierać przedsiębiorców, by chcieli prowadzić swoją działalność w Choroszczy i na Podlasiu, co za tym idzie dawać nowe miejsca pracy?

PiS robi wszystko, aby utrudnić życie polskim przedsiębiorcom. Obecny rząd nie ma nic do zaproponowania oprócz pisowskiego nieładu, e-faktur, wysokiej składki zdrowotnej, nowych podatków, danin, opłat i kolejnej podwyżki minimalnej płacy! Tymczasem dla międzynarodowych korporacji oferują kolejne ulgi i dopłaty!

Polski dobrobyt budują polscy przedsiębiorcy, a nie zagraniczne korporacje,  czy państwowi monopoliści. Rozwiązania jakie obecnie oferuje przedsiębiorcom w swoim programie Konfederacja zachęcają do aktywizowania ludzi do prowadzenia własnej firmy. Postulujemy kwotę wolną od podatku w wysokości 12x minimalnego wynagrodzenia, likwidację drugiego progu podatkowego ustawiając PIT na 12%, rozszerzenie ulgi dla młodych (do 26 roku życia) o osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwolnienie lokat i obligacji z podatku Belki, szeroki wachlarz uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorców, ulgę kredytową (odsetki od kredytu na jedną nieruchomość mieszkalną będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania) i dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców.


18. Jakie jest Pana podejście do kultury i dziedzictwa, zwłaszcza w wymiarze lokalnym? Jeżeli zostanie Pan senatorem na co mogą liczyć mieszkańcy podlaskich gmin, szczególnie gminy Choroszcz.

Społeczeństwa bogate oraz społeczeństwa, które czują się bezpiecznie, same będą szukały swoich korzeni i budowały na podstawie tego fundamentu kulturowego przyszłość następnych pokoleń. Nie mniej jednak takie działania trzeba inspirować i wspierać. Będą więc organizowane grupy sportowe, grupy zespołowe, grupy folklorystyczne oraz inne organizacje kultywujące nasze tradycje. Będę wspierał każde tego typu inicjatywy i działania.

19 Czy wyborcy 15 października 2023 roku powinni wziąć udział w referendum?

Tak.

20 Dlaczego warto w wyborach oddać głos właśnie na Pana?

Głosowanie na moją skromną osobę to szansa na zmianę. Wielu z Nas dostrzega wokół siebie rzeczy, które wymagają poprawy, a czasem chcemy aby pewne ważne sprawy wyglądały zupełnie inaczej. Kampania wyborcza to doskonały moment aby zasygnalizować wyborcom, że są wśród kandydatów osoby ideowe i odważne, aby zmieniać naszą wspólną przyszłość na lepsze.

Dziękujemy za udzielnie odpowiedzi.

Już we wtorek (3 października) odpowiedzi ostatniego kandydata Macieja Żywno.

Dodaj komentarz